top of page

BURGERINITIATIEVEN

Wat wil je veranderen en hoe kun je daar zelf bij helpen?

Ieder mens is anders. Ook binnen een buurt of straat zijn er soms grote verschillen tussen mensen. Toch is er één belangrijke overeenkomst: iedereen vindt het prettig om een leefbaar en veilig gevoel te hebben in de eigen omgeving. 

Heb je daar instanties voor nodig? Soms. Maar mensen kunnen ook heel veel zelf, en samen. Heb je ideeën of vragen over leefbaarheid en veiligheid in je buurt, ga dan eerst eens in gesprek met je buren. Jouw directe buren, of buren die wat verder van je vandaan wonen.

Mocht je met vragen blijven zitten, neem dan contact op met de wijk- of dorpsraad of met samenlevingsopbouw van SWB. Samen met bewoners en andere maatschappelijke partners dragen we bij aan een prettige woon- en leefomgeving.

We gaan aan de slag met je vraag. Niet door het van je over te nemen, maar door met je mee te denken en samen te kijken wat de buurt zelf allemaal wil en kan. Vaak is er veel meer eigen én gezamenlijke aanwezig dan mensen vermoeden! Dan kan er bijvoorbeeld een activiteit bedacht worden om het contact te verbeteren, het woonplezier te vergroten of een probleem op te lossen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de uitkomst. Het is en blijft jouw buurt!

Hoe pakken we het aan?


We wachten niet alleen totdat jij naar SWB komt, maar gaan ook zelf de buurt in. Zo kun je onze werkers (jongerenwerkers, buurtverbinders, buurtbemiddelaars) tegenkomen op allerlei plekken in Brummen of Eerbeek. Ze werken veel samen met wijkraden en werkgroepen, maar ook met politie, scholen, woningcorporaties, ouderenadviesraad, enzovoort.

Om uit te zoeken welke vragen en behoeften er bij bewoners leven. ‘Wat vind je belangrijk? Waar maak je je zorgen over? Wat wil je graag veranderd zien? En hoe kun je daar zelf aan bijdragen?’

Wat levert het op?

SWB ondersteunt, samen met buurtbewoners en andere partijen, activiteiten waardoor bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Door een activiteit op te zetten, kun je je talenten inzetten voor je eigen leefbaarheid en die van je buren. Als dat regelmatig gebeurt, ontstaat er steeds meer binding met elkaar, met de buurt en met het dorp.

VERTEL HET ONS!

Bericht ontvangen!

bottom of page