ACTIES in coronatijd

Bord afstand houden

18 mei 2021

Corona-update

Vanwege de coronamaatregelen zijn de gebouwen van Stichting Welzijn Brummen beperkt geopend. In Brummen is er alleen uitgifte van de Voedselbank, de inloopochtend van het Steunpunt Geld en Administratie en opening van het jongerencentrum mogelijk. In Eerbeek is dit ook het geval plus opening van de fysiotherapeut, het bloedprikken en het dagactiviteitencentrum Studio Actief.

Vrije inloop is helaas niet mogelijk.

 

Wel zijn er sinds afgelopen woensdag een paar kleine verruimingen; deze staan hieronder beschreven.

Sporten binnen SWB dorpshuizen t/m 1 juni 2021

Binnen SWB hebben wij met veel verschillende activiteiten en diensten te maken, daarmee dus ook met veel verschillende regels. Wij volgen altijd de regels vanuit de Rijksoverheid in afstemming met de mogelijkheden die we als stichting hebben.

1. Biljarten

Binnen SWB benaderen we biljart als sport (en niet als amusement) en laten we ons zo veel mogelijk leiden door de regels vanuit de Rijksoverheid en NOCNSF en de KNBB. “ Zo veel mogelijk” omdat SWB zich ook te verhouden heeft tot de regels die gelden voor dorpshuizen en publieke locaties.

Sporten binnen toegestaan

Locaties voor binnensport mogen weer open. Deze zijn momenteel gesloten. SWB is geen sportlocatie, maar heeft deels wel deze functie. Voor de opening van sportlocaties geldt een aantal voorwaarden: 

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.

 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een instructeur. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief docent.

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.

 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

 • Kleedkamers en douches zijn gesloten. De kleedkamers in zwembaden mogen wel open zijn. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.

 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. 

 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 

 • Zwembaden gaan enkel open voor sportbeoefening. Er mag dus bijvoorbeeld geen gebruik van de glijbanen worden gemaakt.

 

Concreet

·         Biljart max 2 personen

·         Geen publiek

·         Brummen ma t/m do tussen 9:00 en 16:00 en vrijdag van 9:00 tot 13:00.

·         Eerbeek ma t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00.

 

2. Andere sporten binnen SWB

• Groepslessen zijn niet toegestaan.

• Andere sporten mogen in groepjes van 2 personen, excl. instructeur gedaan worden.

• Een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om per tweetal een aparte instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het tweetal.

• Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er op bovenstaande wijze uitvoering aan gegeven wordt. Als er toch in groepen gesport wordt dan wordt de huurder verantwoordelijk gehouden voor een mogelijke boete.

Concreet

·         Bij SWB zijn geen sportactiviteiten bekend die door maximaal 2 deelnemers beoefend worden.

Activiteiten, niet zijnde sport, binnen SWB dorpshuizen t/m 1 juni 2021

Binnen SWB hebben wij met veel verschillende activiteiten en diensten te maken, daarmee dus ook met veel verschillende regels. Wij volgen altijd de regels vanuit de Rijksoverheid in afstemming met de mogelijkheden die we als stichting hebben.

Kunst- en cultuurbeoefening binnen

Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten, dat zijn onze Dorpshuizen niet specifiek, maar we hebben wel huurders die deze functies uitoefenen. Er gelden wel voorwaarden:

 • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.

 • Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.

 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.

 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er op bovenstaande wijze uitvoering aan gegeven wordt. Als er toch in groepen bijv. gerepeteerd wordt dan wordt de huurder verantwoordelijk gehouden voor een mogelijke boete.

Concreet

·         Muziekles van 1 docent aan 1 of 2 leerlingen mag

·         Repeteren met max 2 mensen mag

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten in Plein 5 of het Tjark Riks Centrum. Als u vragen heeft of u hebt ergens hulp bij nodig, mail dan naar  of bel met 0575-561988.

 

Hartelijke groet, Martine Jurriens

Directeur