top of page

NIEUWS

17 april 19 MeeR MuZieK iN De KlaS.jpg

Convenant Meer muziek in de klas

Muziek is belangrijk voor iedereen. We luisteren ernaar, we dansen erop, we zingen en maken muziek. Iedereen is, op zijn eigen manier, een muzikaal mens. En al die muziek helpt ons om te ontdekken wie we zijn en te worden wie we willen worden, maar ook om anderen beter te begrijpen. Door muziek te maken worden we creatiever, kunnen we beter problemen oplossen en het draagt bij aan onze cognitieve ontwikkeling. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen in onze regio verschillende vormen van muziekeducatie krijgen op school. Muziekeducatie wordt hierbij ingebed in het hele onderwijs van de school en de kindcentra. De verbinding met de wijk en buurt (noaberschap) omarmen en stimuleren we.

Daarom heeft Martine Jurriens, directeur van Stichting Welzijn Brummen dit convenant vanochtend medeondertekend samen met partijen uit de gemeente Brummen, Zutphen, Lochem en Voorst. Door de samenwerking en afstemming van alle partijen te organiseren en te stimuleren steunen de ondertekenaars van dit convenant het belang van goede cultuureducatie met speciale aandacht voor muziek.

bottom of page