top of page

NIEUWS

De zon vliegt omhoog

“Wie kent een dichter?” vraagt Tim Pardijs aan groep 8 van de St. Pancratius. De klas blijft een tijdje stil.

“Kent iemand de wereld draait door?” “O, ja”, roepen enkelen.

“Nico Dijkshoorn is niet zo’n goed dichter, ik ben beter,” grapt Tim.

Tim citeert een stukje van de rapper Lil Kleine. “Dat is toch geen gedihicht!” roept de klas uit.

“Wat is het verschil?” vraagt Tim.

Aan de hand van Krantenwijk van Lil’ Kleine  ontdekken de kinderen hoe rijm, ritme en metafoor, bouwdelen voor poëzie zijn.

“Willen jullie zelf een gedicht maken?”

“Dat kan ik niet!”

“Wist je dat je geen fouten kunt maken? In een gedicht kan namelijk alles! Ik las net voor over dansende letters. Dat kan helemaal niet! Maar in een gedicht kan het lekker wel.”

De kinderen maken een gedicht over regen. Het is nu wel net droog. De kinderen mogen het in tweetallen doen. Tim geeft een paar mooie geheimen weg waardoor iedereen aan de slag gaat. Er wordt hier en daar gelachen. Ergens klinken rapachtige regels . Een jongen met zijn hoofd op het papier.

Dan mogen de kinderen hun gedichten voordragen. Twee jongens maken: “… we struikelen over dezelfde tak en zijn helemaal vies”

“De zon vliegt omhoog” dichten twee meisjes.

Het slot van Rachels gedicht:

“Bomen bomen die houden het niet lang meer

Zolang het kan vormt er een meer

Ik ga slapen, ik houd het niet vol

Alweer”

Het Cultureel Jaarprogramma voor de Brummense basisscholen wordt opgesteld i. s.m.  Cuvoba, Stichting Cultuur en Sport Brummense Basisscholen, De Culturele Stichting en Stichting Welzijn Brummen.

bottom of page