Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

AGENDA

Onderstaan een overzicht van de activiteiten die wij de komende periode organiseren.

Mantelzorg en PGB


Het Knooppunt Mantelzorg Brummen nodigt alle mantelzorgers van harte uit voor haar eerstvolgende bijeenkomst met als thema: Informatiebijeenkomst mantelzorg en PGB.

 

Wanneer: Woensdag 23 september 2020
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, Eerbeek

 

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald. Maar hoe werkt dat dan? En waarom zou je dat wel of niet willen als mantelzorger?

 

De informatiebijeenkomst wordt gegeven door een voorlichter van Per Saldo, die tevens ervaringsdeskundig is.

 

De toegang is gratis.

Omdat er met inachtneming van de RIVM-maatregelen, maar maximaal 30 personen kunnen deelnemen, is aanmelden nodig.

 

Dit kan t/m 20 september op nummer; 0575-561988 of

via e-mail: mantelzorg@welzijnbrummen.nl

.

Bijeenkomst: Mantelzorg en Levenstestament

Knooppunt Mantelzorg Brummen organiseert op woensdag 7 oktober a.s. een informatiebijeenkomst ‘Mantelzorg en levenstestament’.

Tijdens de bijeenkomst geeft notaris Bloem uit Brummen voorlichting aan mantelzorgers en hun naasten over het levenstestament. De notaris zal vertellen wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen? Deze en mogelijk andere vragen die bij mantelzorgers en hun naasten leven, zal de notaris tijdens de bijeenkomst zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Na deze workshop

  • Weten jij  en je naaste wat in een levenstestament allemaal geregeld kan worden en wat de meerwaarde hiervan kan zijn

  • Weet je wat er van je verwacht wordt als je besluit om op te treden als belangenbehartiger van een naaste.

  • Ken je het belang van goede verantwoording en hoe je dit moet doen

  • Weet je wat je kunt doen op het moment dat je je afspraken als behartiger niet kunnen nakomen

Na afloop is er ruimte om vragen te stellen.

Opgave is noodzakelijk en kan t/m 30 september a.s.

Je kunt mailen of bellen naar mantelzorg@welzijnbrummen.nl / 0575 561988

Datum: woensdag 7 oktober

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Plein 5 (Graaf van Limburg Stirumplein 5)  te Brummen

Kosten: geen

OPENINGSTIJDEN

Voor beide vestigingen

maandag-vrijdag

08:30 - 22:30 

gesloten op feestdagen

LOCATIES

Tjark Riks Centrum

Derickxkamp 2a

6961 DL EERBEEK

Plein 5

Graaf van Limburg Stirumplein 5

6971 CE BRUMMEN

TELEFOONNUMMER

Voor beide vestigingen

0575-561988

POSTADRES

Postbus 141

6970 AC BRUMMEN

E-MAIL

info@welzijnbrummen.nl

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? Geef hier je mail-adres

VOLG ONS