top of page

NATUUREDUCATIE

Wij als combinatiefunctionarissen hebben ook natuureducatie op de scholen als aandachtspunt. Met name biodiversiteit en het landschap zijn daarbij onze focus. We worden hierin ondersteund door subsidie van de gemeente Brummen en de Provincie Gelderland, afgesproken in het Landschapscontract 2023-2027.
Leerkrachten kiezen voor elke groep een activiteit uit ons natuurmenu. Dit zijn activiteiten zoals kuikens in de klas of uilenballen pluizen als activiteit onder leiding van de steenuilenwerkgroep. Soms is een excursie naar de bijenstal of de schaapskudde mogelijk, soms komt de imker of de herder naar de klas. Er zijn ook lessen over diertjes in de bodem bij het voedselbos in Brummen. Steeds ligt de nadruk op het belang van het behoud van ons landschap en op biodiversiteit.
We zoeken ook naar manieren om erfgoed en natuur te combineren. In dat kader wordt er door vrijwilligers van het IVN een les over de Kracht van het Water gegeven voor groep 7 en 8 bij de Korenmolen en de beek in Eerbeek. Het gaat dan zowel over het erfgoed als over biodiversiteit en natuur. Wij worden daarbij ondersteund door de Bekenstichting. 
Een tijd geleden hebben alle scholen het Brummens Natuurspel ontvangen. Een soort ganzenbord waarbij je landschap en bijzondere dieren in de natuur in de gemeente Brummen beter leert kennen, ontwikkeld door het Landschapsnetwerk Brummen. 

Videotutotial
Bekenstichting_edited.jpg
logo_provincie_gelderland 2.png
Logo Natuurbewust Brummen.png
bottom of page