top of page

NATUUREDUCATIE

Wij als combinatiefunctionarissen hebben ook natuur als aandachtspunt. Zo hebben de scholen het Brummens Natuurspel ontvangen. Een soort ganzenbord waarbij je de natuur in de gemeente Brummen beter leert kennen, ontwikkeld door het Landschapsnetwerk Brummen. We zoeken daarbij ook naar manieren om erfgoed en natuur te combineren. In dat kader zijn er door vrijwilligers van het IVN lessen over de Kracht van het Water gegeven voor groep 7 en 8 bij de Korenmolen en de beek in Eerbeek. Dit was een pilot waarbij wij werden ondersteund door de Bekenstichting. In Brummen waren er daarnaast ook lessen voor groep 3 en 4 over diertjes in de bodem bij biologisch tuinbouwbedrijf De Meander. Scholen kiezen voor elke groep een activiteit uit ons natuurmenu. Dit zijn activiteiten zoals een bezoek aan de imker of een schaapskudde.

Videotutotial
logo_provincie_gelderland 2.png
Logo Natuurbewust Brummen.png
Bekenstichting_edited.jpg
bottom of page