top of page

Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

03. Wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

Wil je als mantelzorger eens een middagje winkelen, een weekend weg of eens een nacht doorslapen? Dan heb je iemand nodig die de totale zorg tijdelijk overneemt. Dit wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan thuis of buitenshuis. Hier zie je welke instellingen je hierbij kunnen helpen.
Respijtzorg of vervangende zorg
Als je als mantelzorger tijd voor jezelf wilt hebben, moet je er meestal voor zorgen dat de zorg die je biedt overgenomen wordt. In dat geval hebben we het over vervangende zorg. De officiële term is respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke overname van alle mantelzorgtaken zodat je zelf even vrij hebt om andere dingen te doen.
De zorg kan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers. Alleen bij de overname van de zorg door vrijwilligers heb je geen indicatie nodig.
De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit dat degene voor wie je zorgt naar een opvang- of logeervoorziening gaat.
De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat het gaat over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Doe altijd navraag naar de mogelijkheden bij de organisatie van uw voorkeur.
Het Knooppunt Mantelzorg Brummen kan met je meedenken wat voor jou de meest geschikte vorm is en je desgewenst helpen met het aanvragen van een indicatie voor (tijdelijke) opvang buitenshuis. Informatie over respijtzorg vind je ook op www.respijtwijzer.nl.
3.1 bezoek/oppas thuis
Handen-in-Huis (landelijk)
Richt zich op de 24-uurs vervanging van vaste mantelzorgers van thuiswonende zorgbehoevenden. Dit kan voor minimaal 3 etmalen en maximaal twee weken.
Singelpark 1, 3984 NC Odijk
030 - 659 09 70
info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl

De Zonnebloem
Organiseert o.a. huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd.
Postbus 2100, 4800 CC Breda
Nationaal Bureau: 076 - 564 64 64

Brummen afdeling: 0575 - 471 881
Eerbeek afdeling: 0313 - 659 183
info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

Humanitas
Landelijke vrijwilligersorganisatie die regionaal ondersteunende diensten verleend voor jong en oud, vanuit een algemeen-humanistische visie. Biedt onder andere maatjescontacten en huisbezoeken.
Nieuwstad 37 A, 7201 NL Zutphen
0575 - 546 057
infooost@humanitas.nl
www.humanitas.nl3.2 ontmoetingsactiviteiten, dagopvang/dagverzorging buitenshuis
DAGOPVANG/DAGVERZORGING/DAGBESTEDING
Voorzieningen voor personen die thuis vereenzamen en/of een somatische- of een psychogeriatrische beperking hebben en een zinvolle daginvulling zoeken. De dagopvang ontlast bovendien de mantelzorger.
Een indicatiestelling door het WMO is vaak nodig. Ook kun je op eigen rekening gebruik maken van de dagopvang/dagverzorging. Zelfstandig wonende personen in de gemeente Brummen kunnen wekelijks één of meer dagen gebruik maken van dagopvang/dagverzorging op een van de volgende locaties:
Studio Actief
Soms heb je moeite om de dag door te komen en is de groepsbegeleiding op het dagactiviteitencentrum misschien iets voor jou. In groepen van maximaal twaalf personen worden activiteiten gedaan naar ieders wens. Bijvoorbeeld geheugentraining, creatief bezig zijn, gezelschapspellen, muziek maken, meer bewegen voor ouderen en ook koken en bakken.
Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek
0575-561988
info@welzijnbrummen.nl
www.welzijnbrummen.com


Riwis
Op de woonzorglocaties Tolzicht en De Beekwal vinden verschillende sociale activiteiten plaats die zorgen voor een fijne en zinvolle dag invulling.
Huiskamers
In de huiskamers kun je rustig de krant lezen, een kopje koffie drinken, een praatje maken met een medebewoner of iets voor jezelf doen. Hier kun je de hele dag in- en uitlopen. Daarnaast is er ruimte om gezamenlijk de maaltijden te nuttigen. Dit geeft gezelligheid en een goede invulling van je dag.
Dagbesteding
Wanneer je behoefte hebt aan een (meer) gestructureerde dagindeling, en zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving wilt blijven wonen, dan kun je gebruik maken van de dagbesteding van Riwis. Voor dagbesteding heb je een WMO indicatie van de gemeente nodig.

Overige activiteiten
Maandelijks is er een gevarieerd programma met verschillende sociale, culturele en sportieve activiteiten. Je kunt deelnemen aan de groepsactiviteiten zoals sjoel- en kaartavonden, bingo, muziek en toneel of mee met een dagtripje. Hier wordt per keer een kleine bijdrage voor gevraagd.
055 -5394500
info@riwis.nl
www.riwis.nl

Locatie: Tolzicht
Woonzorgcentrum en dagopvang
Burgemeester de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen
0575 561 788

Locatie: Beekwal
woonzorgcentrum en dagopvang
Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek
0313-655500


Looijenga Zorg
Biedt professionele zorg (Verblijf, dagopvang, revalidatiezorg, vakantieopvang) op maat waarbij wordt uitgegaan van de zorg/wensen van de cliënt.
Looijenga Zorg, ’t Haagje 8, 6961 GM Eerbeek
0313—650510
06-28820937
info@looijengazorg.nl
www.looijengazorg.nl


Stichting de Mollenhof
Elk dagdeel dat de Mollenhof is geopend staat in het teken van: creativiteit, spel, handwerk en/of tuinieren, etc. Bezoekers dragen zelf ook ideeën aan. Buiten zijn er vele zitplekjes, wandelpaden, een Jeu de Boules-baan. Je kunt er genieten van de moesbakken, bloemen en planten, pluktuin, de rust en de dieren op De Mollenhof.
Stichting De Mollenhof, Klein Vosstraat 7, 6971 KK Oeken
06 - 265 86 880
info@demollenhof.org
www.mollenhof.org

Buytenplaats Zigtrijk
Het doel van Buytenplaats Zigtrijk is om ouderen als volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle en aangename daginvulling bieden.
Buytenplaats Zigtrijk, Zutphensestraat 390, 6971 JS Brummen
06 - 14884149
info@zigtrijk.nl
www.zigtrijk.nl

Hof Noord Empe
Deze zorgboerderij biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van psychische problematiek, gedragsproblematiek re-integratie en autisme in de leeftijd van 4-70 jaar.
Hof Noord Empe, Hengelderweg 7a, 7383 RJ Voorst
06 - 13051792
www.hofnoordempe.nl
ONTMOETINGSACTIVITEITEN
Voor ontmoetingsactiviteiten is doorgaans geen indicatie nodig.
Vriendenkring
Elke 2e dinsdag(avond) van de maand. Afwisselend in Eerbeek en in Brummen. Ontspanning en ontmoeting voor mensen met een licht verstandelijke beperking of vorm van autisme.
Locatie: Tjark Riks Eerbeek of Plein 5 Brummen
0575 - 561988
r.frederiks@welzijnbrummen.nl

Stichting Welzijn Brummen
Het SWB organiseert wekelijks activiteiten voor verschillende doelgroepen waar soms tegen een kleine vergoeding aan deelgenomen kan worden. Voor meer informatie over welke activiteiten zie de website.
Vestiging Brummen: Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5
6971 CE Brummen
Vestiging Eerbeek: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a
6961 DL Eerbeek
0575 - 561 988
info@welzijnbrummen.nl
www.welzijnbrummen.com

Stichting Onze Droom
In een sfeervolle huiskamer is op bepaalde dagdelen in de week de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten, evt. samen een maaltijd te nuttigen of een activiteit te ondernemen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Wel wordt er evt. een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Meidoornlaan 18b, 6971 EX Brummen
06 - 10658315
st.onzedroom@gmail.com
www.onzedroombrummen.nl

Dagopvang/dagverzorging voor mensen met een beperking
Zie paragraaf 2.3 voor adressen van instanties die dagactiviteiten en logeermogelijkheden bieden aan mensen met een beperking.
Ook bij MEE informatie kun je informatie krijgen over dagbesteding, logeerhuizen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Zie ook paragraaf 2.1 .
3.3 kortdurende opname in verzorgings- of verpleeghuis
Verzorgings- en verpleeghuizen bieden de mogelijkheid van een kortdurende opname. Hiervoor is een indicatie via het Team voor Elkaar, gemeente Brummen nodig. Deze kun je aanvragen bij Team Voor Elkaar. Zonder indicatie is de opname voor eigen rekening.
Team Voor Elkaar
Inloopspreekuren:
Brummen: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5
Maandag: 9:00 - 12:00 en Woensdag: 9:00 - 12:00

Brummen: gezondheidscentrum de Toren
Woensdag: 13.00-16.30 uur

Eerbeek: Servicepunt, Stuijvenburchstraat 66
Dinsdag: 8:30 - 12:00 en Donderdag: 8:30 - 12:00
0575 - 568 568
info@teamvoorelkaar.nl
www.samengoedvoorelkaar.nl/brummen/


3.4 langdurige opname in een woon/zorgcentrum of verpleeghuis
Bij langdurige opname woont de cliënt permanent in een woon- en zorgcentrum. Voor langdurige opname is een indicatie van het CIZ vereist.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
088 - 789 10 00
contactformulier op de website
www.ciz.nl


Riwis Zorg en Welzijn
Bij wonen met zorg woon je op een van de woonzorglocaties en krijg je, wanneer dit wenselijk is, persoonlijke verzorging of verpleging.
De woonzorglocaties beschikken ook over gesloten verpleegunits. Hier bieden ze verpleeghuiszorg aan ouderen met een complexe psychogeriatrische aandoening. Op Tolzicht wordt bovendien verpleeghuiszorg geboden aan ouderen met lichamelijke aandoeningen.


055 -5394500
info@riwis.nl
www.riwis.nl

Locatie: Tolzicht
Woonzorgcentrum en dagopvang
Burgemeester de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen
0575 561 788

Locatie: Beekwal
woonzorgcentrum en dagopvang
Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek
0313-655500

Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Zorggroep Apeldoorn biedt zorg- en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.
Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn
055-5495149 of 055-5495249 (zorgservicebureau)
www.zorggroepapeldoorn.nl

Verpleegunit Weber:
Woonzorgcentrum de Beekwal, Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek
0313-655500

Verpleegunits De Deuderick en Assenrade:
Woonzorgcentrum Tolzicht, Burg. de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen
0575-561788

Landgoed Klein Engelenburg
Deze organisatie biedt wonen met zorg. Er zijn woonzorgappartementen die zeer geschikt zijn voor zelfstandige ouderen en mensen met dementie. Er is 24-uurs zorg aanwezig.
Landgoed Klein Engelenburg, Spoorstraat 1, 6971CA Brummen
085-0645910
info@domusmagnus.nl
www.domusmagnus.nl

Zorgresidentie Zonneburg Empe
Een kleinschalig herenhuis met 10 appartementen waarbij men zich voornamelijk richt op somatisch en beginnend dementerende ouderen.
Rijksweg 5, 7399 AB Empe
088-0185412
w.havekes@zonneburg.nl
www.zonneburg.nl

Verpleging en verzorging Sutfene
Bij ouderenzorgorganisatie Sutfene kan je terecht voor verpleging en/of verzorging in één van de woonzorghuizen in Zutphen, Eefde en Gorssel. Maar ook voor dagbesteding, gespecialiseerde dagbehandeling met paramedische therapie en revalidatie in hun Behandelcentrum.
Postbus 283, 7200 AG Zutphen
0575-594444
info@sutfene.nl
www.sutfene.nl

3.5 terminale opvang en palliatieve zorg
Terminale opvang en palliatieve zorg is bedoeld voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen van lijden en op verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Deze zorg wordt gegeven in een ziekenhuis, maar ook in een hospice of thuis.
3.5.1 terminale opvang buitenshuis
Hospice Zutphen
Is gevestigd in Zutphen en biedt terminale zorg in een hospice aan 5 gasten.
Thorbeckesingel, 7204 KS Zutphen
0575-566333
info@hospicezutphen.nl
www.hospice-zutphen.nl

Buurtzorghuis Warnsveld
Het Buurtzorghuis Warnsveld is kleinschalig van opzet en heeft acht kamers.
Opname is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk.
In overleg is een tijdelijke opname in sommige gevallen ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn na een ziekenhuisopname of doordat je door ziekte tijdelijk intensieve zorg en aandacht nodig heeft.
Er is ook terminale (hospice) zorg mogelijk.

Buurtzorghuis Warnsveld, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
06-20585554
warnsveld@buurtzorghuis.nl
www.buurtzorghuis.nl


Hospice de Spreng
Is gevestigd in Apeldoorn en biedt terminale zorg in een hospice aan 10 gasten. Er is een gezamenlijke huiskamer.
Hospice de Spreng, Ruitersmolenweg 5, 7361 CC Beekbergen
055-5066180 (Hospice de Spreng)
055-5495249 (Zorgservice bureau voor aanmelding en/of meer informatie)
zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl
www.zorggroepapeldoorn.nl

VPTZ Nederland: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Is een koepel voor organisaties in de vrijwillig palliatieve zorg. Geeft informatie over het verlenen van vrijwillige hulp thuis of in een instelling/hospice.
033 - 760 10 70
info@vptz.nl
www.vptz.nl

3.5.2 terminale zorg thuis
THUISZORGBUREAUS/ORGANISATIES
Thuiszorgbureaus/organisaties bieden thuishulp bij de zorg voor terminale patiënten. Het gaat om mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot maanden aan een ziekte of ouderdom overlijden. De thuiszorg biedt bijvoorbeeld 24-uurszorg of wacht. Zie ook hoofdstuk 2.
Noaberhulp Zutphen e.o.
De getrainde vrijwilligers van Noaberhulp kunnen de helpende hand reiken in de palliatieve fase. Dat doen zij door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van de mantelzorgers over te nemen.
postadres: Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen
06-10465495
info@noaberhulpzutphen.nl
www.noaberhulpzutphen.nl

VPTZ Nederland: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Is een koepel voor organisaties in de vrijwillig palliatieve zorg. Geeft informatie over het verlenen van vrijwillige hulp thuis of in een instelling/hospice.
033 - 760 10 70
info@vptz.nl
www.vptz.nl

3.6 een vrijwilliger inschakelen
Een vrijwilliger kan soms nét het verschil maken en u (tijdelijk) wat ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door degene voor wie je zorgt af en toe gezelschap te houden, zodat je even tijd voor jezelf hebt. Of door je te helpen met je administratie. Je kunt ook een beroep op een vrijwilliger doen voor vervoer naar het ziekenhuis of om (samen) boodschappen te doen.
Zoek je een vrijwilliger die eenmalig of met een zekere regelmaat bij jou thuis komt? Dan kun je terecht bij
Knooppunt Mantelzorg Brummen
Knooppunt Mantelzorg heeft contact met een groot aantal maatschappelijke organisaties en maatjesprojecten en kan je de weg wijzen. Je krijgt niet zomaar iemand over de vloer, maar altijd een vrijwilliger die aan een van deze organisaties is verbonden.
Vestiging Brummen:
Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE Brummen
Vestiging Eerbeek:
Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek
0575 - 561988
mantelzorg@welzijnbrummen.nl

Tips & Trucs voor het inschakelen van vrijwilligers
• Waar heb je hulp bij nodig? Wat zou je graag willen? Probeer dat zo concreet mogelijk te formuleren. Dat maakt het gemakkelijker om een vrijwilliger te vinden.
• Bespreek met de organisatie waar je een vrijwilliger aanvraagt, wat je van een vrijwilliger verwacht. Wat zou diegene moeten doen?
• Een vreemde in uw eigen huis, dat is best wennen. Dat vraagt wat van jou en van de vrijwilliger. Wat verwacht je van de houding en het gedrag van een vrijwilliger?
• Zijn er kosten verbonden bij het inzetten van een vrijwilliger? Informeer hierover goed van tevoren. Gedoe over geld leidt gemakkelijk tot ruzie, dus ga daar zorgvuldig mee om.
• Spreek van tevoren af dat je na bijvoorbeeld twee maanden samen bespreekt hoe het gaat. Ben je tevreden over de vrijwilliger? Wat zou je graag anders zien? Door al van tevoren een evaluatiemoment af te spreken, is het gemakkelijker om lastige dingen te bespreken.
• Heb je vragen over de inzet van een vrijwilliger, neem dan contact op met de bemiddelende organisatie.
3.7 logeermogelijkheden
Binnen de gemeentegrenzen zijn de volgende logeermogelijkheden.
Riwis, zorg en welzijn
Riwis Zorg & Welzijn biedt verschillende vormen van vervangende zorg of logeermogelijkheden aan ouderen en familie. Er is de mogelijkheid voor Eerstelijnsverblijf (bv na ziekenhuisopname), Respijtzorg of een logeerarrangement.
Centraal bureau: 055 - 539 45 00
info@riwis.nl
www.riwis.nl

Zorgresidentie Zonneburg Empe
Een kleinschalig herenhuis met 10 appartementen waarbij men zich voornamelijk richt op somatisch en beginnend dementerende ouderen. Er is ook de mogelijkheid voor eerstelijnsverblijf, bv na ziekenhuisopname en zorghotel.
Rijksweg 5, 7399 AB Empe
088-0185412
w.havekes@zonneburg.nl
www.zonneburg.nl

Landgoed Klein Engelenburg
Er zijn woonzorgappartementen die zeer geschikt zijn voor zelfstandige ouderen en mensen met dementie. Er is 24-uurs zorg aanwezig. Er is ook de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf (eerstelijns verblijf, bv na ziekenhuisopname, respijtzorg of zorghotel).
Landgoed Klein Engelenburg, Spoorstraat 1, 6971CA Brummen
085-0645910
info@domusmagnus.nl
www.domusmagnus.nl

Logeerhuis de Smidse
Uulaja Bloemendal, Cortenoeverseweg 91, 6971 JJ Brummen
06-55515350
info@logeerhuisdesmidse.nl
www.logeerhuisdesmidse.nl

3.8 zorghotels
Zorghotel de Gouden Leeuw
De zorghotels van de Gouden Leeuw Groep bieden professionele zorg in een prettige, luxe en comfortabele omgeving. Men kan er terecht voor een tijdelijk verblijf met zorg, herstel en revalidatie na een operatie, een vakantieverblijf met zorg, ter overbrugging naar een permanent verblijf of om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. locatie Zelhem: Burg. Rijpstrastraat 5, 7021 CP Zelhem
Locatie Laag Keppel: Rijksweg 91, 6998 AG Laag Keppel
0314-628200
www.degoudenleeuwgroep.nl

Eminent Zorghotel Ruurlo
Dit landelijk gelegen zorghotel met klassieke uitstraling is toegerust voor herstel na ziekenhuisopname, overbruggingszorg, een vakantie of vervanging voor mantelzorg.
Groenloseweg 12, 7261 AN Ruurlo
0573-726826
www.eminent-wonen.nl/zorghotel

Eminent Zorghotel Groenlo
Dit zorghotel met klassieke uitstraling is toegerust voor herstel na ziekenhuisopname, overbruggingszorg, een vakantie of vervanging voor mantelzorg.
Lichtenvoordseweg 3, 7141 DV Groenlo
0573-726826
www.eminent-wonen.nl/zorghotel

bottom of page