top of page

3 juni 2021

Nieuwe wet WBTR: belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Inmiddels is er op internet veel informatie te vinden over deze wet. Vanuit de Vrijwilligerscentrale Brummen maken we je hieronder wegwijs.

 

De wet inhoudelijk

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

  1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);

  2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;

  3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;

  4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;

  5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

 

Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, moet de vereniging of stichting haar zaakjes op orde hebben.  Belangrijk is in ieder geval dat je als bestuur met elkaar bespreekt wat volgens jullie ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt.

Webinars

Samen met de mensen van WBTR.nl heeft NOV over de WBTR een seminar georganiseerd. In dit seminar wordt uitgelegd wat deze wet beoogt en wat dit voor consequenties heeft voor verenigingen en stichtingen.  Bekijk het webinar via deze link:

https://vrijwilligerswerk.nl/nieuws+en+blogs/uitgelicht+-+nieuws+en+blogs/1916299.aspx

 

Gratis checklist

Door de NOV is een checklist gemaakt om te kijken waaraan voldaan moet worden binnen de nieuwe wet. Deze is gratis beschikbaar via checklist WBTR. 

Stappenplan IVBB (betaald)

De nieuwe wet is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van een vereniging of stichting te vergemakkelijken. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Hierover is ook contact gezocht met de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen), die een WBTR-stappenplan hebben ontwikkeld. Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet.

Wij hebben ons vanuit de Vrijwilligerscentrale Brummen / Stichting Welzijn Brummen aangesloten als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Brummen met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen. 

Je kunt ook de kortingscode per sector gebruiken:

Sport       SPORTWBTR
Zorg        ZORGWBTR
Cultuur   CULTUURWBTR

 

Veel gestelde vragen / FAQ

 

Vallen kleine verenigingen en stichtingen ook onder de WBTR?

Ja

 

Moeten statuten voor 1 juli gewijzigd zijn?

Lees hieronder het advies vanuit Wbr.nl:

Nee. Statuten van verenigingen en stichtingen hoeven niet per 1 juli 2021 te zijn aangepast aan de WBTR die op dat moment in werking treedt. De wetgever geeft je op dit punt wat meer tijd. Het is zelfs zo dat de wetgever hier juist bewust tijd voor heeft gecreëerd. Aanbevolen wordt een natuurlijk moment voor statutenwijziging te kiezen. In de wet is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen voor het onderdeel meervoudig stemrecht.

Veel organisaties willen ook de mogelijkheid van digitaal stemmen opnemen in hun statuten. De wet wordt in de komende tijd hierop aangepast. Het is daarom misschien wel beter om te wachten met een statutenwijziging tot die wet definitief is. Dan kunnen de statuten daarop aansluiten.

 

Moet je om te voldoen als bestuur aan de nieuwe WBTR wet het stappenplan volgen van het IVBB? 

Nee, je moet voldoen aan enige wettelijke vereisten, waarbij de gegeven “checklist” een prima leidraad is. Uiteraard kan een stappenplan ook een prima leidraad zijn, maar het is aan een ieder om dat zelf ter zake te beoordelen.

 

Moet je überhaupt een stappenplan volgen? 

Nee.

Boek en brillen
bottom of page