BUURTBEMIDDELING

In de gemeente Brummen wonen we soms dicht op elkaar. Dat kan de leefbaarheid in een buurt bevorderen, omdat je de kans hebt elkaar goed te leren kennen en te helpen als er wat is. Maar je krijgt ook wat sneller ergernissen, conflicten of ruzies.

Soms kom je er zelf niet uit

 

Meestal lossen buren die samen wel op, maar soms komen ze er niet uit. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Dit is een project waarbij goed getrainde vrijwilligers uit de gemeente Brummen bemiddelen in huis-, tuin- en keukenconflicten tussen buren. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om vreemde geuren, rommel of afval dat blijft liggen, roddels, overlast van kinderen of huisdieren, harde muziek, pesterijen of een andere vorm van overlast. 

De buurtbemiddelaar probeert de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Zo vergroten we samen de leefbaarheid in ons dorp en bevorderen we de zelfredzaamheid van bewoners.

Bureau Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband tussen woningstichting Eerbeek, woningstichting Brummen, de Politie Noord- en Oost Gelderland, SWB en de gemeente Brummen. De coördinatie en uitvoering zijn ondergebracht bij Stichting Welzijn Brummen.

Contact
Project Buurtbemiddeling
Telefoon: (0575) 56 19 88
E-mail: buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl

Veluwe Wonen-logo-met-payoff-rgb.jpg
IN 4 STAPPEN NAAR EEN OPLOSSING:
1

AANMELDEN

Je meldt je conflict aan bij Bureau Buurtbemiddeling. Daarna volgt een gesprek en kun je je kijk op de zaak op tafel leggen. Wij kijken of dit conflict geschikt is voor Bureau Buurtbemiddeling.

2

BEMIDDELAARS

Buurtbemiddeling_0.jpg

Bureau Buurtbemiddeling wijst twee onafhankelijke en goed opgeleide bemiddelaars aan. Deze bemiddelaars stellen ook vast of de andere partij deel wil nemen aan de buurtbemiddeling.

3

GESPREKKEN

De bemiddelaars organiseren gesprekken op neutraal terrein met beide partijen en begeleiden hen bij het oplossen van het conflict.

4

EVALUATIE

Heeft het echt geholpen, of zijn we weer terug bij ‘af ’? Na een maand of twee kijkt Bureau Buurtbemiddeling met jou, en apart met de andere partij, terug op het conflict en de afgesproken oplossing.