top of page

PRIVACY

Privacystatement Stichting Welzijn Brummen

Stichting Welzijn Brummen heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder lees je meer over de privacy binnen Stichting Welzijn Brummen.

Je bent klant/cliënt van Stichting Welzijn Brummen. In sommige gevallen is het nodig om privacygevoelige informatie van jou (of je kind) in een dossier te bewaren. Dat is belangrijk voor het kunnen bieden van goede hulp- en dienstverlening.

 

Alleen met uw toestemming
Alleen de hulpverleners van Stichting Welzijn Brummen die rechtstreeks bij jouw traject betrokken zijn mogen je dossier inzien. Soms is het  voor goede hulp- en dienstverlening van belang om met anderen te overleggen of informatie te delen. Alleen als je toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om je dossier in te zien. Dat geldt ook voor je partner of familieleden.

Je kunt ervoor kiezen om je zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als je schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag deze persoon je dossier inzien.

 

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Stichting Welzijn Brummen moeten zich houden aan het privacyreglement. Daarin staat dat medewerkers die te maken hebben met privacygevoelige informatie, een geheimhoudingsplicht hebben.

 

Jouw rechten

  • Je hebt het recht je dossier in te zien of (tegen een vergoeding) te kopiëren.

  • Je hebt het recht te weten welke gegevens van jouw worden genoteerd en waarom.

  • Ben je het niet eens met de inhoud van je dossier? Dan heb je het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. Je hebt ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in je dossier op te laten nemen. Je contactpersoon van Stichting Welzijn Brummen kan je uitleg geven over hoe je dat kunt doen.

  • Binnen Stichting Welzijn Brummen mag slechts een beperkt aantal mensen jouw gegevens inzien. De directie be­paalt wie dat zijn.

  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn niet toeganke­lijk voor onbevoegden. Je per­soonlijke gegevens worden be­waard zolang de wet dat voorschrijft en zij worden daarna vernietigd.

 

Privacyreglement
Uitgebreider dan op deze pagina zijn rechten en plichten van Stichting Welzijn Brummen vastgelegd in een privacyreglement. Dat re­glement is hier te downloaden. Op verzoek kun je een uitgeprint exemplaar ontvangen van je contactpersoon.

bottom of page