VRIJWILLIGERS bij SWB

Vrijwilligers maken het mogelijk dat er veel verschillende activiteiten worden georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Brummen. SWB is trots op haar vrijwilligers!

 

Vrijwilligerswerk met een gouden randje...

Als vrijwilliger bij de SWB sta je er niet alleen voor, want je maakt deel uit van een grote groep gemotiveerde, betrokken en actieve collega’s. Een aantal functies starten met een (basis)cursus. Je krijgt (inwerk)begeleiding van een beroepskracht. Jaarlijks organiseren we diverse gezamenlijke activiteiten, zoals (informatie)bijeenkomsten en cursussen. Ook worden per project (waarderings-)activiteiten georganiseerd. Dit kan variëren van een gezellige lunch, (kook)workshop tot een attentie. Jaarlijks is 7 december jouw dag: de landelijke “Dag van de Vrijwilliger”. En wat ons betreft verdient iedere vrijwilliger een gouden medaille!

 

Enkele documenten

Goed geïnformeerd zijn, werkt beter. Op deze pagina kun je diverse documenten inzien die gaan over vrijwilligerswerk bij SWB:

 • Ons Vrijwilligersbeleid geeft weer hoe wij vorm geven aan onze missie, wat we voor ons vrijwilligerswerk regelen aan bijvoorbeeld de (inwerk)begeleiding, inspraak, communicatie, vergoedingen, klachten en waardering.

 • Voor diverse vrijwilligersfuncties vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is niet alleen een verplichting, maar ook onze verantwoordelijkheid. Hier kun meer informatie er over lezen.

 • In onze (blanco) Vrijwilligersovereenkomst kun je zien wat we gezamenlijk afspreken rondom jouw inzet.

 • De Privacyverklaring geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van SWB. Hier kun je lezen hoe wij samen omgaan met persoonsgegevens.

 • De Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van SWB en maakt een prettige en veilige werkomgeving mogelijk.

 • Het Protocol Sociale Media geldt ook voor alle medewerkers en vrijwilligers van SWB en geeft richtlijnen hoe om te gaan met de diverse communicatiemiddelen.

 • Hier vind je de link naar de informatie over de Vrijwilligersverzekering in de gemeente Brummen.

 

Vrijwilligersfuncties te kust en te keur

SWB kent uiteenlopende vrijwilligersfuncties en ook stage, re-integratie, werkervaringsplekken, zoals:

 

 • Activiteitenbegeleiding jeugd en jongeren

 • Administratieve hulp

 • Assistent Dagactiviteiten Centrum (creatief, affiniteit met ouderen)

 • Barvrijwilliger

 • Beheerder

 • Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid)

 • Budget adviescoach

 • Buurtbemiddelaar (met cursus)

 • Buurtklus chauffeur

 • Buurtklus medewerker tuin

 • Cultuurpunt medewerker

 • Facilitair medewerker

 • Fietslessen (incidenteel)

 • Financiële administratie

 • Gastvrouw/-heer (receptie en ontmoetingsruimte)

 • Jongerenwerk

 • Kindervakantiespelen (periodiek)

 • Kook-assistent Aan Tafel

 • Maatje (heel divers van sportief tot creatief)

 • Netwerkmaatje

 • Ouderenadviseur

 • Projectondersteuner

 • Taalcoach

 • Terreinmedewerker

 • Vrijwilligerscentrale

Belangstelling? Welkom!

Heb je belangstelling voor een van deze functies of heb je zelf ideeën over hoe je als vrijwilliger kunt werken bij Stichting Welzijn Brummen? Bel ons op 0575-561988 of mail ons via h.benjamins@welzijnbrummen.nl We gaan graag met je in gesprek!