top of page

VRIJWILLIGERS BIJ SWB

SWB is trots op haar vrijwilligers! Zij maken veel activiteiten voor inwoners van de gemeente Brummen mogelijk.

 

Vrijwilligerswerk met een gouden randje...

Als vrijwilliger bij SWB maak je deel uit van een grote groep betrokken en actieve collega’s.

Een aantal functies starten met een (basis)cursus. Je krijgt (inwerk)begeleiding van een beroepskracht. Jaarlijks organiseren we gezamenlijke activiteiten, zoals (informatie)-bijeenkomsten en trainingen. Per project worden (waarderings-)activiteiten georganiseerd. Dit kan variëren van een gezellige lunch, (kook)workshop tot een attentie.

En jaarlijks is 7 december jouw dag: de landelijke “Dag van de Vrijwilliger”.

Wat ons betreft verdient iedere vrijwilliger een gouden medaille!

 

Enkele documenten

Goed geïnformeerd zijn, werkt beter. Hier kun je diverse documenten inzien die gaan over vrijwilligerswerk bij SWB:

Korte toelichting op de documenten:

 1. In onze (blanco) Vrijwilligersovereenkomst kun je zien wat we gezamenlijk afspreken rondom jouw inzet.

 2. Ons Vrijwilligersbeleid geeft weer hoe wij vorm geven aan onze missie, wat we voor ons vrijwilligerswerk regelen aan bijvoorbeeld de (inwerk)begeleiding, inspraak, communicatie, vergoedingen, klachten en waardering.

 3. De Privacyverklaring geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van SWB. Hier kun je lezen hoe wij samen omgaan met persoonsgegevens.

 4. De Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van SWB en maakt een prettige en veilige werkomgeving mogelijk.

 5. Het Protocol Sociale Media geldt ook voor alle medewerkers en vrijwilligers van SWB en geeft richtlijnen hoe om te gaan met de diverse communicatiemiddelen.

 6. Voor de meeste vrijwilligersfuncties vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is  een verplichting en onze verantwoordelijkheid. 

 7. De gemeente Brummen heeft een vrijwilligersverzekering die automatisch voor alle vrijwilligers geldt

Vrijwilligersfuncties te kust en te keur

SWB kent uiteenlopende vrijwilligersfuncties, stage-, re-integratie- en werkervaringsplekken.

Heb je belangstelling voor één van onderstaande functies of heb je zelf ideeën over hoe je als vrijwilliger kunt werken bij Stichting Welzijn Brummen? Bel ons op 0575-561988 of mail ons via h.benjamins@welzijnbrummen.nlWe gaan graag met je in gesprek! Diverse functies zoals:

 

 

 • Activiteitenbegeleiding jeugd en jongeren

 • Administratieve hulp

 • Assistent Dagactiviteiten Centrum (creatief, affiniteit met ouderen)

 • Barvrijwilliger

 • Beheerder

 • Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid)

 • Budget adviescoach

 • Buurtbemiddelaar (met cursus)

 • Buurtklus chauffeur

 • Buurtklus medewerker tuin

 • Cultuurpunt medewerker

 • Facilitair medewerker

 • Fietslessen (incidenteel)

 • Financiële administratie

 • Gastvrouw/-heer (receptie en ontmoetingsruimte)

 • Jongerenwerk

 • Kindervakantiespelen (periodiek)

 • Kook-assistent Aan Tafel

 • Maatje (heel divers van sportief tot creatief)

 • Netwerkmaatje

 • Ouderenadviseur

 • Projectondersteuner

 • Taalcoach

 • Terreinmedewerker

 • Vrijwilligerscentrale

bottom of page