top of page

SUGGESTIES of KLACHTEN

Als organisatie op het gebied van welzijn en hulpverlening zijn er veel contacten tussen medewerkers van SWB en bezoekers of klanten. Wij streven ernaar de contacten met jou zorgvuldig en naar tevredenheid te laten verlopen. Wanneer in onze dienstverlening toch (onbedoelde) fouten voorkomen dan willen wij deze graag oplossen. Daarom willen wij suggesties en klachten graag van jou horen.

Voor het delen van een eenvoudige suggestie of klacht staan er op de locaties bij de receptie en bar zogenaamde “complimenten en klachten kaartjes”. Deze kun je invullen en in de brievenbus doen. Periodiek legen wij de brievenbus en als een compliment of suggestie er aanleiding toe geeft nemen wij contact met jou op. Bij een klacht nemen wij altijd contact met jou op.

Soms is het invullen van een kaartje echter niet toereikend. Zeker niet in het geval van een serieuze klacht. Voor deze situaties kent SWB een klachtenprocedure (die wij jou per mail toe kunnen sturen).

In de klachtenprocedure staat, kort samengevat, dat wanneer je ontevreden bent over de dienstverlening of bejegening door een medewerker van SWB je eerst een gesprek aan gaat met de direct betrokkene. Je probeert er in een onderling gesprek uit te komen.

Wanneer dit voor jou niet tot de gewenste oplossing leidt, kun je een gesprek aanvragen met de directeur. De directeur zal intern onderzoek doen naar jouw klacht. Binnen 3 weken ontvang je schriftelijk antwoord op jouw klacht.

Mocht jouw onvrede nog steeds niet zijn weggenomen dan kun je terecht bij de externe Onafhankelijke Klachtencommissie.

Zijn er voor jouw dringende redenen om de interne weg over te slaan dan kun je ook direct bij deze externe commissie terecht.

Heb je vragen, wil je het klachtenreglement gemaild krijgen of wil je de gegevens van de externe klachtencommissie? Mail of bel en vraag naar Susanne. Zij zal jouw vraag discreet beantwoorden.

bottom of page