WIE ZIJN WE?

Stichting Welzijn Brummen zet zich actief in voor een prettige sociale omgeving in Brummen. Wij doen dit met 350 vrijwilligers die ondersteund worden door 20 beroepskrachten.

Wij zijn er voor alle inwoners en bieden tal van activiteiten waarbij jong en oud zich vermaakt, elkaar ontmoet en samen ontwikkelt.

Wij verbinden actieve bewoners aan bewoners die ondersteuning nodig hebben. Dat kan op allerlei manieren; want wij gaan er van uit dat iedereen iets kan betekenen voor een ander. Ons startpunt is de vraag van het individu, maar wij geloven vooral ook in de kracht van samen. Samen op zoek naar ieders talenten om deze in te zetten voor elkaar.

Samen vinden wij het belangrijk dat alles wat wij doen vanuit een inspirerende en  warme omgeving gebeurt. Een omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: de heer H. Polling

Penningmeester: de heer W. van der Grinten

Secretaris: mevrouw A. Venselaar

Lid: mevrouw L. Gideonse

Lid: mevrouw S. den Hartogh

Lid: G. van Klinken

Lid: A. Knoeff

Lid: O. Meulenbeek

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden, behalve desgewenst een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

 

Bestuur

 

Stichting Welzijn Brummen is door de belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting.

RSIN (FISCAAL) NUMMER: 800422910

 

ANBI Stichting

 

Privacy

Privacystatement Stichting Welzijn Brummen

Stichting welzijn Brummen heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder lees je meer over de privacy binnen Stichting Welzijn Brummen.

Je bent klant/cliënt van Stichting Welzijn Brummen. In sommige gevallen is het nodig om privacygevoelige informatie van jou (of je kind) in een dossier te bewaren. Dat is belangrijk voor het kunnen bieden van goede hulp- en dienstverlening.

 

Alleen met uw toestemming
Alleen de hulpverleners van Stichting Welzijn Brummen die rechtstreeks bij jouw traject betrokken zijn mogen je dossier inzien. Soms is het  voor goede hulp- en dienstverlening van belang om met anderen te overleggen of informatie te delen. Alleen als je toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om je dossier in te zien. Dat geldt ook voor je partner of familieleden.

Je kunt ervoor kiezen om je zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als je schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag deze persoon je dossier inzien.

 

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Stichting Welzijn Brummen moeten zich houden aan het privacyreglement. Daarin staat dat medewerkers die te maken hebben met privacygevoelige informatie, een geheimhoudingsplicht hebben.

 

Jouw rechten

  • Je hebt het recht je dossier in te zien of (tegen een vergoeding) te kopiëren.

  • Je hebt het recht te weten welke gegevens van jouw worden genoteerd en waarom.

  • Ben je het niet eens met de inhoud van je dossier? Dan heb je het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. Je hebt ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in je dossier op te laten nemen. Je contactpersoon van Stichting Welzijn Brummen kan je uitleg geven over hoe je dat kunt doen.

  • Binnen Stichting Welzijn Brummen mag slechts een beperkt aantal mensen jouw gegevens inzien. De directie be­paalt wie dat zijn.

  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn niet toeganke­lijk voor onbevoegden. Je per­soonlijke gegevens worden be­waard zolang de wet dat voorschrijft en zij worden daarna vernietigd.

 

Privacyreglement
Uitgebreider dan op deze pagina zijn rechten en plichten van Stichting Welzijn Brummen vastgelegd in een privacyreglement. Dat re­glement is hieronder te downloaden. Op verzoek kun je een uitgeprint exemplaar ontvangen van je contactpersoon.

 

Suggesties of klachten

Als organisatie op het gebied van welzijn en hulpverlening zijn er veel contacten tussen medewerkers van SWB en bezoekers of klanten. Wij streven ernaar de contacten met jou zorgvuldig en naar tevredenheid te laten verlopen. Wanneer in onze dienstverlening toch (onbedoelde) fouten voorkomen dan willen wij deze graag oplossen. Daarom willen wij suggesties en klachten graag van jou horen.

Voor het delen van een eenvoudige suggestie of klacht staan er op de locaties bij de receptie en bar zogenaamde “complimenten en klachten kaartjes”. Deze kun je invullen en in de brievenbus doen. Periodiek legen wij de brievenbus en als een compliment of suggestie er aanleiding toe geeft nemen wij contact met jou op. Bij een klacht nemen wij altijd contact met jou op.

Soms is het invullen van een kaartje echter niet toereikend. Zeker niet in het geval van een serieuze klacht. Voor deze situaties kent SWB een klachtenprocedure (die wij jou per mail toe kunnen sturen).

In de klachtenprocedure staat, kort samengevat, dat wanneer je ontevreden bent over de dienstverlening of bejegening door een medewerker van SWB je eerst een gesprek aan gaat met de direct betrokkene. Je probeert er in een onderling gesprek uit te komen.

Wanneer dit voor jou niet tot de gewenste oplossing leidt, kun je een gesprek aanvragen met de directeur. De directeur zal intern onderzoek doen naar jouw klacht. Binnen 3 weken ontvang je schriftelijk antwoord op jouw klacht.

Mocht jouw onvrede nog steeds niet zijn weggenomen dan kun je terecht bij de externe Onafhankelijke Klachtencommissie.

Zijn er voor jouw dringende redenen om de interne weg over te slaan dan kun je ook direct bij deze externe commissie terecht.

Heb je vragen, wil je het klachtenreglement gemaild krijgen of wil je de gegevens van de externe klachtencommissie? Mail of bel en vraag naar Susanne. Zij zal jouw vraag discreet beantwoorden.

 

Gift en nalatenschap

Stichting Welzijn Brummen (SWB) is een erkende ANBI-instelling. Dat betekent dat je SWB een gift kunt geven. Ook kun je SWB in je nalatenschap laten opnemen. Door jouw gift kan SWB samen met de vele vrijwilligers die er actief zijn, de waardevolle activiteiten voor alle inwoners in de gemeente Brummen voortzetten.

 

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met je notaris om dit vast te leggen. Vind je het belangrijk om jouw gift voor een speciaal doel te bestemmen, dan kun je contact opnemen met de directeur van SWB; Martine Jurriens. Je kunt haar bereiken per telefoon 0575-561988 of per mail m.jurriens@welzijnbrummen.nl

 

Stichtingsnaam: Stichting Welzijn Brummen
Kamer van Koophandel: 41040887
Fiscaal nummer: 8004.22.910
Rekening: NL33 RABO 0111 5741 96

Adresgegevens: Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE Brummen

Telefoon: 0575-561988

E-mail: info@welzijnbrummen.nl

 

JAARRAPPORTAGE 2019

PRIVACVERKLARING 2019

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

JAARPLAN 2020

Jaarverslag 2019 voorblad.jpg

OPENINGSTIJDEN

Voor beide vestigingen

maandag-vrijdag

08:30 - 22:30 

gesloten op feestdagen

LOCATIES

Tjark Riks Centrum

Derickxkamp 2a

6961 DL EERBEEK

Plein 5

Graaf van Limburg Stirumplein 5

6971 CE BRUMMEN

TELEFOONNUMMER

Voor beide vestigingen

0575-561988

POSTADRES

Postbus 141

6970 AC BRUMMEN

E-MAIL

info@welzijnbrummen.nl

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

VOLG ONS

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? Geef hier je mail-adres