BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: de heer H. Polling

Penningmeester: de heer W. van der Grinten

Secretaris: de heer G. van Klinken

Lid: mevrouw S. den Hartogh

Lid: A. Knoeff

Lid: O. Meulenbeek

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden, behalve desgewenst een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Hier treft u het bestuurlijk jaarplan aan.

SWB-logo_zonder tekst.png