top of page

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: A. Bosker

Penningmeester:  J. van Dijk

Secretaris: O. Meulenbeek

Lid: G. van Klinken

Lid: A. Schutte

Lid: A. Bosker

Lid: J. Martens

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden, behalve desgewenst een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Hier treft u het bestuurlijk jaarplan 2023 aan.

SWB-logo_zonder tekst.png
bottom of page