BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: de heer H. Polling

Penningmeester: de heer J. van Dijk

Secretaris: de heer G. van Klinken

Lid: O. Meulenbeek

Lid: A. Schutte

Lid: A. Bosker

Lid: J. Martens

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden, behalve desgewenst een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Hier treft u het bestuurlijk jaarplan 2022 aan.

SWB-logo_zonder tekst.png