top of page

OPBOUWWERK

Wat doet onze Opbouwwerker?

Het aanspreekpunt in de wijk of buurt

De Opbouwwerker is zichtbaar aanwezig in de wijk of buurt. Dat gebeurt vaak in samenwerking met andere organisaties zoals de gemeente of Veluwonen. Buiten op straat of in gesprek bij mensen thuis. Contact maken met inwoners en een beeld krijgen van wat er leeft en speelt. Inwoners kunnen zelf aangeven welke kansen of problemen er in hun omgeving spelen. Samen gaan we kijken naar een mooie oplossing.

Ondersteunen van burgerinitiatieven

Het Opbouwwerk ondersteunt burgerinitiatieven in de buurten, wijken en dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo veel mogelijk door de inwoners zelf te laten uitvoeren. Hierdoor heeft het initiatief de beste kans van slagen.

Actief op zoek naar inwoners die mee willen doen

De Opbouwwerker is altijd actief op zoek naar talenten en vrijwilligers. Inwoners motiveren en echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarmee ondersteund de Opbouwwerker de bewoners in hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten. Samen gaan we ons inzetten voor een prettige sociale leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl. 

Samenwerken met andere organisaties

Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties is de basis van succes. De Opbouwwerker is de verbindende factor tussen mensen en organisaties. Hierdoor ontstaan er sneller en beter nieuwe initiatieven.

Contact met de Opbouwwerker?                 

Onze Opbouwwerker is makkelijk te bereiken. Telefonisch via 0575-728417 en via de e-mail: e.jonkers@welzijnbrummen.nl. Maar spreek ons ook gerust aan als we een keer in uw wijk zijn!

Opbouwwerk
VERTEL HET ONS!

Bericht ontvangen!

bottom of page