top of page

VRIJWILLIGERSCENTRALE

Vraag & Antwoord

 

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord dat jij zoekt er niet bij? Stel dan je vraag direct aan ons.

klaslokaal
Logo Vrijwilligerscentrale 2018.PNG
 • Wat is vrijwilligerswerk?
  Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk: Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang. Het werk heeft geen winstoogmerk. Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.
 • Hoe vind ik vrijwilligerswerk in de gemeente Brummen?
  Als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk in Brummen kun je in de vrijwilligersvacaturebank kijken of je een vacature ziet die je aanspreekt. Op de vacaturebank staan vacatures van verschillende verenigingen en organisaties in de gemeente Brummen. De vacaturebank kun je onlinebekijken of je kunt langs komen op één van de locaties van de Vrijwilligerscentrale in Brummen of Eerbeek. Een andere manier is via-via. Misschien ken je iemand die ergens actief is? Je weet meteen hoe de sfeer daar is en kunt een beetje inschatten of het bij je past. En het kan natuurlijk heel gezellig zijn om samen ergens vrijwilliger te worden. Als je al weet wat voor vrijwilligerswerk je wilt doen, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de organisatie waarvoor je wilt werken.
 • Hoe weet ik of het vrijwilligerswerk bij me past?
  Als je het lastig vind om te bepalen welk type vrijwilligerswerk bij je past, kun je de focustest voor vrijwilligers doen. Een andere mogelijkheid is om een afspraak te maken bij de Vrijwilligerscentrale. De medewerkers kennen de lokale vrijwilligersorganisaties en kunnen met je meedenken. Ze geven een vrijblijvend advies en nemen de tijd om naar je wensen en voorkeuren te luisteren. Als je reageert op een vacature zit je natuurlijk niet direct aan het vrijwilligerswerk vast. Gewoonlijk ga je eerst op kennismakingsgesprek waarbij jullie beiden bekijken of je wat voor elkaar kunt betekenen. Pas na het kennismakingsgesprek besluit je of dit het vrijwilligerswerk is wat je wilt doen.
 • Als ik mezelf aanmeld voor een vacature, hoe gaat het dan verder?"
  Over het algemeen is er eerst contact via e-mail en/of telefoon met een contactpersoon van de organisatie. Daarna wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Als dat van beide kanten positief verloopt, kunnen jullie besluiten dat je gaat starten als vrijwilliger bij de organisatie. Veel organisaties hanteren daarbij een vrijwilligerscontract. In dit contract staat welke taken je gaat uitvoeren, met welke frequentie, of je een vergoeding krijgt en wie je contactpersoon is. Soms spreek je ook een termijn af dat je vrijwilligerswerk doet: het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Steeds vaker vragen organisaties ook om een Verklaring Omtrent het Gedrag (een VOG). De organisatie waarvoor je gaat werken, regelt de aanvraag en betaalt de kosten hiervoor. Jij moet dan alleen toestemming geven.
 • Krijg ik een onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?
  De organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt, hoeft je geen onkostenvergoeding te geven. Maar het mag wel. Als je een onkostenvergoeding krijgt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je belastingaangifte. Niet alle organisaties vergoeden de gemaakte kosten. Als je dit belangrijk vind (bijvoorbeeld omdat je reiskosten maakt) vraag dit dan na bij de organisatie.
 • Ik krijg een vrijwilligersvergoeding. Moet ik hierover belasting betalen?
  Of je belasting moet betalen over je vrijwilligersvergoeding, is afhankelijk van de hoogte en het soort onkostenvergoeding. Ontvang je vergoedingen die gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten? Dan hoef je geen premies en belastingen te betalen. Dit zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor gemaakte reiskosten als je iemand in je eigen auto vervoert als vrijwilliger. Of de kosten van papier, postzegels en dergelijke als je de administratie van een voetbalvereniging verzorgt. Voor een onbelaste vergoeding moet je als vrijwilliger aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je doet het vrijwilligerswerk bijvoorbeeld niet voor je beroep. Ook mag je vrijwilligersvergoeding niet hoger zijn dan een bepaald bedrag dat de Belastingdienst heeft vastgesteld. Op de site van de belastingdienst kun je precies zien hoeveel vergoeding je belastingvrij mag ontvangen.
 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?
  Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden: Je vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan Het vrijwilligerswerk mag je kansen op betaald werk niet verkleinen Je mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen De regels zijn niet voor iedere uitkering hetzelfde. Het is verstandig goed uit te zoeken welke regels jouw uitkeringsinstantie hanteert. Als je bijvoorbeeld een WW-uitkering hebt, moet je bij het UWV melden dat welk vrijwilligerswerk je wilt doen. Als je dit niet doet, kan je een boete krijgen. Je uitkering kan zelfs stopgezet worden. Ook als je een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering hebt, moet je dit bij het UWV aangeven. Als je een bijstandsuitkering hebt, is de gemeente de uitkeringsinstantie. Elke gemeente bepaalt zelf de regels voor vrijwilligerswerk naast je bijstandsuitkering. Als je precies wilt weten hoe de gemeente Brummen hiermee omgaat, kun je contact opnemen met het Team voor Elkaar.
 • Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
  De gemeente Brummen heeft een collectieve verzekering afgesloten tegen de risico's die je als vrijwilliger loopt tijdens je werkzaamheden. Je bent als vrijwilliger in de gemeente Brummen automatisch meeverzekerd in deze collectieve verzekering. Daar hoef je niets voor te doen. Wat de collectieve verzekering dekt, vind je hier.
 • Wat is een VOG en waarom moet ik die aanvragen?
  Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. In sommige vrijwilligersfuncties wordt een VOG gevraagd om aan te tonen dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er zijn zelfs functies waarvoor een VOG verplicht is. Justis, de screeningsautoriteit van de Rijksoverheid, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een persoon. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
 • Hoe vraag ik een VOG aan?
  Als je voor je vrijwilligerswerk een VOG moet overleggen, zal de organisatie die meestal zelf voor je aanvragen via internet. Jij ontvangt dan een e-mail met het verzoek gegevens aan te leveren en toestemming te geven voor de aanvraag. Je hebt daarvoor je DigiD nodig. Je kunt ook zelf een VOG aanvragen. Daarvoor ga je naar het gemeentehuis in Brummen. Je moet daarvoor een afspraak maken en je legitimatiebewijs meenemen. Meer informatie vind je op de site van de gemeente Brummen.
 • Waar wordt naar gekeken bij een VOG-aanvraag?
  De dienst Justis, de screeningsautoriteit van de Rijksoverheid, kijkt allereerst of de aanvrager een strafblad heeft. Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een VOG. Als iemand wel een strafblad heeft, ligt het eraan of het strafbare feit een directe relatie heeft met de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het kan zijn dat iemand wel voor die ene functie een VOG kan krijgen, maar voor een andere niet. Verder kijkt Justis naar een aantal zaken: of de aanvrager vaker met de politie of justitie in aanraking is gekomen hoe ernstig de strafbare feiten zijn hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd wat de leeftijd is van de aanvrager Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen bij de beoordeling worden betrokken. Uiteindelijk beslist Justis namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of de aanvrager wel of geen VOG krijgt. Meer informatie over een VOG vind je op de site van de dienst Justis.
 • Voor welke taken/functies mag ik als (zorg)organisatie een vrijwilliger inzetten?
  Hier zijn geen officiële richtlijnen voor vastgesteld. Wel zijn er wettelijke en juridische aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden. Het UWV hanteert de volgende richtlijnen indien clienten van het UWV vrijwilligerswerk gaan doen. Vilans heeft in 2016 op verzoek van het ministerie van VWS de notitie ‘ Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg' geschreven.

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page