Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

Activiteiten

November

Leven met levend verlies

 

Knooppunt Mantelzorg organiseert de workshop: ‘Leven met levend verlies’ op de 4 donderdagmiddagen in november in Plein Vijf in Brummen.

 

De serie workshops is bedoeld voor mensen die te

maken hebben met een ‘verlies-dat-er-nog-is’.

 

Een levend verlies is verlies dat nooit eindigt. Je rouwt om iets

of iemand die er nog is. Bijvoorbeeld het leven met een partner

met dementie: de partner is er nog wel, maar niet meer zoals

hij ooit was. Of het verlies van het samenzijn wanneer de partner wordt opgenomen in een verpleeghuis. Denk ook aan het toekomstbeeld dat ouders verliezen, wanneer blijkt dat hun kind een beperking heeft.

Wat verliezen jij en je partner als een van beide na een ongeluk moet leren leven met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)?

 

In bovengenoemde situaties krijgen de betrokkenen te maken met rouw, chronische rouw, dat op een of andere manier

in het bestaande leven moet worden opgenomen.

 

Mantelzorgers en levend verlies

Mantelzorgconsulent Karin van Aalst: “we weten dat er in Brummen en Eerbeek mantelzorgers zijn die leven met een dergelijk levend verlies. Het is een moeilijk item, omdat het verlies door blijft gaan, het eindigt niet.

Vaak ziet de omgeving in eerste instantie wel dat er een verlies heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat een partner is opgenomen in een verpleeghuis.

De directe omgeving komt in de beginperiode nog wel eens langs om een praatje te maken, maar na verloop van

tijd wordt dat minder. De omgeving van de mantelzorger is er sneller aan gewend dan de mantelzorger zelf, waarvan je je kan afvragen of het ooit went, om zonder je partner in huis verder te leven”.

                                                                               z.o.z.

Mantelzorgconsulent Ellen Lammersen: “We

komen ook bij mensen thuis waarvan de partner bijvoorbeeld een vorm van dementie heeft. De partner, die mantelzorger is, verliest langzaamaan zijn of haar partner, wie hij of zij in wezen was. Dat is natuurlijk heel verdrietig”.

 

Doel en inhoud van de workshops: leren en beeldhouwen

Verdriet bij de mantelzorgers kunnen we in deze workshop niet wegnemen. Wat we wel kunnen is inzicht geven in rouwprocessen en dit met elkaar bespreken.

De ervaring leert dat wanneer mensen iets meer weten over een dergelijk rouwproces, ze hun eigen situatie beter in beeld krijgen.

Meer begrip voor de eigen situatie werkt

heel vaak verlichtend. Tijdens de workshop is er aandacht voor psycho-educatie (hoe werkt rouw en hoe ziet een rouwproces eruit?) en de vertaalslag naar de eigen individuele situatie. Daarnaast zal de laatste bijeenkomst een creatieve invulling

zijn: onder begeleiding van beeldend kunstenaar Mirjan Koldeweij gaan de deelnemers zelf aan de slag met hun eigen ‘beeld van verlies’.

Mirjan begeleidt een workshop “Speksteen-beeldhouwen”. De informatie en de ervaringen uit de eerdere bijeenkomsten zullen de deelnemers inspireren om hun eigen verlies in een

eigen persoonlijk beeld te kunnen verwerken.

 

Praktische informatie

Data: Donderdagen 04-11-2021 / 11-11-2021 / 18-11-2021 / 25-11-2021

Tijd: 13.30-15.00 uur / laatste bijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Locatie: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen

Kosten: geen

De bijeenkomsten wordt begeleid door Karin van Aalst, Mantelzorgconsulent, i.s.m.
Beeldend kunstenaar Mirjan Koldeweij.

Opgeven kan tot en met maandag 27-10-2021, via: mantelzorg@welzijnbrummen.nl of via

telefoonnummer: 0575 561988.

We ontvangen graag je naam, telefoonnummer en

eventueel je emailadres.