top of page

 

Mantelzorgers

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. De definitie van Mantelzorg van het SCP en MantelzorgNL is: 

'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.'

Het gaat hierbij om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. Mantelzorg is dus vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.

Bent u mantelzorger? Meldt u zich dan bij ons aan. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en informatie over o.a. informatiebijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg. Kijk ook op onze agenda voor ontmoetings- en informatiebijeenkomsten.

U staat er niet alleen voor! Wij hebben specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wij zijn er voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen.

Wij kunnen u informatie, advies en emotionele ondersteuning bieden. Hierbij zoeken wij samen met u naar passende ondersteuningsmogelijkheden en/of oplossingen voor uw zorgsituatie.​

Schrijf u in via onderstaande link naar het inschrijfformulier mantelzorg.

bottom of page