Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft.

U staat er niet alleen voor! Wij hebben specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wij zijn er voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen. Wij geven u informatie en voorlichting.

Bent u mantelzorger? Meldt u zich dan bij ons aan. U ontvangt dan onze Nieuwsbrief en informatie over o.a. informatiebijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg.

U kunt zich hier aanmelden:

Werk en mantelzorg

Mantelzorg waardering

Maatjes project

Contactgroep

Dag van de mantelzorg

Tips

Tips om het vol te houden

  • Het verlenen van mantelzorg kan veel van u vragen. Als dit zo is, betrek dan ook anderen bij de zorg voor uw partner, kind, ouder of andere dierbare, zodat u er niet alleen voor staat.

  • Mantelzorg wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Sta erbij stil dat uw activiteiten als mantelzorger van groot belang zijn.

  • Besteed ook aandacht aan úw behoeften en wensen en ga na wat u wel en niet aan kunt.

  • Úw gezondheid is ook van belang om zorg aan de ander te kunnen geven. Schenk aandacht aan uw eigen gezondheid.

  • Zorg voor voldoende ontspanning en afwisseling, bij voorbeeld door te sporten of tijd te nemen voor uzelf.

  • Neem uw gevoelens en gedachten serieus en deel ze zo nodig met anderen.

  • Neem de tijd om hulp te organiseren. Maak een overzicht waarop u bijhoudt wie wanneer de zorg overneemt.

  • Vraag advies en informatie bij deskundige organisaties.

  • Leg contact met andere mantelzorgers en deel uw ervaringen.

  • Zorgen voor een ander is niet alleen moeilijk, het geeft ook veel voldoening!

5b7fb939d994b.jpg