top of page

 

Knooppunt Mantelzorg Brummen

 

Tips om het vol te houden​

  • Het verlenen van mantelzorg kan veel van u vragen. Als dit zo is, betrek dan ook anderen bij de zorg voor uw partner, kind, ouder of andere dierbare, zodat u er niet alleen voor staat.

  • Mantelzorg wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Sta erbij stil dat uw activiteiten als mantelzorger van groot belang zijn.

  • Besteed ook aandacht aan úw behoeften en wensen en ga na wat u wel en niet aan kunt.

  • Úw gezondheid is ook van belang om zorg aan de ander te kunnen geven. Schenk aandacht aan uw eigen gezondheid.

  • Zorg voor voldoende ontspanning en afwisseling, bij voorbeeld door te sporten of tijd te nemen voor uzelf.

  • Neem uw gevoelens en gedachten serieus en deel ze zo nodig met anderen.

  • Neem de tijd om hulp te organiseren. Maak een overzicht waarop u bijhoudt wie wanneer de zorg overneemt.

  • Vraag advies en informatie bij deskundige organisaties.

  • Leg contact met andere mantelzorgers en deel uw ervaringen.

  • Zorgen voor een ander is niet alleen moeilijk, het geeft ook veel voldoening!

bottom of page