Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft.

U staat er niet alleen voor! Wij hebben specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wij zijn er voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen. Wij geven u informatie en voorlichting.

Bent u mantelzorger? Meldt u zich dan bij ons aan. U ontvangt dan onze Nieuwsbrief en informatie over o.a. informatiebijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg.

U kunt zich hier aanmelden:

Werk en mantelzorg

Mantelzorg waardering

Maatjes project

Contactgroep

Dag van de mantelzorg

Tips

Werk en mantelzorg

Voelt u zich ook schuldig omdat u op uw werk alweer eerder weg moet voor een afspraak met degene voor wie u zorgt? Terwijl u zich in duizend bochten heeft gewrongen om alles te kunnen doen? Kijk dan eens naar mogelijkheden om werk en mantelzorg beter te combineren. U bent niet de enige: 1 op de 8 werknemers combineert betaald werk met de zorg voor een zieke naaste. En dat worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in de zorg.

Kijk ook eens op www.mantelzorgenwerk.nl voor meer tips en informatie.
Lees meer over verlofregelingen op de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligershulp in Nederland.

Tips voor werkende mantelzorgers

  • Maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega's, zodat er begrip ontstaat

  • Ga in gesprek met werkgever of leidinggevende

  • Maak gebruik van de verschillende verlofregelingen

  • Creëer een persoonlijk ondersteuningsnetwerk: mensen of organisaties op wie u een beroep kunt doen

  • Probeer regelmatig de zorg over te dragen, zodat u tijd voor uzelf heeft

  • Vraag eventueel een  mantelzorg consulent om met u mee te denken

5952503eda8d8.jpg