Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft.

U staat er niet alleen voor! Wij hebben specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wij zijn er voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen. Wij geven u informatie en voorlichting.

Bent u mantelzorger? Meldt u zich dan bij ons aan. U ontvangt dan onze Nieuwsbrief en informatie over o.a. informatiebijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg.

U kunt zich hier aanmelden:

Werk en mantelzorg

Mantelzorg waardering

Maatjes project

Contactgroep

Dag van de mantelzorg

Tips

Mantelzorgwaardering

De voorheen verstrekte mantelzorgwaardebonnen worden niet meer uitgereikt.  Deze actie is komen te vervallen. Dit heeft te maken met het maken van financiële keuzes van de gemeente Brummen. Het is dus niet meer mogelijk om de waardebonnen aan te vragen. Tijdens de Week van de Mantelzorg 2020 kunnen mantelzorgers wel een leuk presentje ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Knooppunt Mantelzorg, mantelzorg@welzijnbrummen.nl, T 0575-561988.

 

De gemeente blijft goede ondersteuning aan mantelzorgers erg belangrijk vinden. Onder andere door de ondersteuning die het Knooppunt Mantelzorg biedt. Ook rondom de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg wordt er aandacht besteed aan de waardering van mantelzorgers. 

5b7fb939d994b.jpg