top of page

 

Knooppunt Mantelzorg Brummen

 

Organisaties

Als (zorg)organisatie of professional heb je direct of indirect te maken met familie en naasten (mantelzorgers). Samen geef je de zorg vorm. Als professional is het tevens van belang te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger(s) en hen, waar nodig, door te verwijzen naar de juiste plek.

Netwerk mantelzorg ondersteuning

We delen graag onze kennis en kunde er zijn er voor u wanneer u vragen heeft over mantelzorg of mantelzorgondersteuning. Dit kunnen praktische vragen zijn over signaleren van overbelasting, (financiële) regelingen, respijtzorg, hoe u in gesprek kunt gaan met mantelzorgers, of casuïstiekbespreking. Maar ook hoe u mantelzorgbeleid kunt uitzetten binnen uw organisatie, of mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor uw eigen personeel vormt kunt geven.

 

Binnen dit kader organiseren wij 2 a 3 keer per jaar een bijeenkomst voor het netwerk mantelzorgondersteuning.

Het netwerk mantelzorgondersteuning komt twee keer in het jaar bijeen voor uitwisseling en verdieping rond het thema mantelzorg. In verbinding met elkaar ontstaat lokaal een samenspel tussen formele en informele zorg. Iedere organisatie waar mantelzorgers aan verbonden zijn, dan wel samenwerken met mantelzorgers kunnen bij het netwerk aansluiten. We maken verbindingen, we wisselen ervaringen uit over mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning, we signaleren leemtes in beleid en we kijken samen naar oplossingen.

 

Knooppunt Mantelzorg Brummen coördineert dit platform voor uitwisseling rond het thema mantelzorg.

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan het netwerk, of alleen de agenda’s en verslagen ontvangen?

Neemt u dan contact met ons op: 0575 - 561988 of via mantelzorg@welzijnbrummen.nl.

 

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen op mantelzorg gebied, brengen wij 3 a 4 keer per jaar de nieuwsbrief Mantelzorg Professionals uit. Klik hier voor een totaaloverzicht van deze nieuwsbrieven. 

Kennisbank MantelzorgNL

Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een steeds grotere rol.

Daarbij is het aan jou als professional om met hen samen te werken en waar nodig ondersteuning te bieden. Kijk ook eens op de kennisbank van MantelzorgNL. 

SWB 13-03-120.jpg
bottom of page