top of page

Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

04. Welke aanpassingen en hulpmiddelen kan ik thuis krijgen?

Hulpmiddelen zoals krukken, beugels in het toilet of een traplift kunnen de verzorging enorm verlichten. Degene voor wie jij zorgt kan zich door het hulpmiddel beter redden. Hier vind je een overzicht van instanties die voorlichting en informatie geven over hulpmiddelen. En instanties die hulpmiddelen uitlenen, verhuren en verkopen. Kijk voor informatie over financiële vergoedingen van hulpmiddelen in hoofdstuk 7.
WOONVOORZIENINGEN
Bij woonvoorzieningen moet je denken aan bijvoorbeeld aanpassingen aan keuken, douche, bad en toilet, een traplift, een drempelhulp, e.d. Deze woonvoorzieningen kun je aanvragen bij de gemeente. Degene voor wie je zorgt moet de voorziening langdurig of blijvend nodig hebben.
Ook voorzieningen (hulpmiddelen) die mantelzorg en professionele zorg (zoals wijkverpleging) vergemakkelijken, kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een tillift. Hoe de voorzieningen worden verstrekt en hoe hoog een eventuele eigen bijdrage is, verschilt per gemeente. De gemeente mag inkomensgrenzen stellen. Voor rolstoelen mogen gemeenten geen eigen bijdrage vragen.
Heb je een hulpmiddel kortdurend nodig, dan kun je deze meestal ook lenen/huren bij een thuiszorgwinkel zoals een rolstoel, toiletstoel, drempelhulpen. Zie 4.2 voor adressen
SCHOOL OF STUDIE
Als degene voor wie jij zorgt scholier is of studeert, zijn er diverse zaken die je aan kunt vragen ter ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, een aangepaste auto of aangepaste bureaustoel. Bij het UWV kun je hulpmiddelen die nodig zijn voor studie of school aanvragen. Welke voorzieningen dit zijn en hoe je deze kunt aanvragen lees je op www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen .
4.1 tips over uw woonsituatie
De zorg voor een zieke naaste kan intensief zijn. Als je er ook nog veel voor moet reizen, kan de mantelzorg extra zwaar vallen. Misschien is het interessant om te kijken of je en degene voor wie je zorgt (dichter) bij elkaar kunnen wonen. In hetzelfde huis, op hetzelfde erf of bij elkaar in de buurt. Wat voor mogelijkheden zijn er en waar moet je rekening mee houden?

In één huis
In veel situaties wonen mantelzorger en verzorgde al bij elkaar in huis, omdat ze dat ook al deden voordat er sprake was van mantelzorg. Als iemand heel veel zorg en aandacht nodig heeft, kan de spanning in huis behoorlijk oplopen. Wonen bij degene voor wie je zorgt, kan niet alleen gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen, maar ook voor je eventuele uitkering, huur- of zorgtoeslag.

Op hetzelfde erf
Op het platteland wonen al sinds mensenheugenis generaties bij elkaar die voor elkaar zorgen. De moderne variant hierop, de mantelzorgwoning, is de laatste jaren in opkomst. Het kabinet-Rutte stelt in het regeerakkoord dat ze de komst van mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen wil stimuleren.
Voor meer informatie over een mantelzorgwoning in de gemeente Brummen, kun je terecht bij de gemeente.
Gemeente Brummen Postbus 5, 6970 AA Brummen
Gemeentehuis:
Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
Servicepunt Eerbeek:
Stuijvenburchstraat 66, 6961 CW Eerbeek
0575 - 568233
gemeente@brummen.nl
informatie op www.brummen.nl

In dezelfde buurt
Wat voor de een wenselijk is kan voor de ander een belasting zijn. Het is fijn om bij elkaar in de buurt te wonen en elkaar vaker te zien en voor elkaar te kunnen zorgen. Maar hoe voorkom je overbelasting en het gebrek aan privacy? Bespreek met elkaar de wensen en verwachtingen.
Voordelen van dichter bij elkaar wonen
Je hebt geen reistijd en reiskosten meer. Dat maakt het makkelijker om te zorgen. Vooral als je voor iemand zorgt die veel toezicht nodig heeft.
Nadelen van dichter bij elkaar wonen
Het gevaar bestaat dat je veel meer zorg gaat geven dan voorheen en dat je te zwaar belast raakt. Schakel daarom ook anderen in bij de zorg. Bijvoorbeeld familieleden of thuiszorg. Daarnaast kost verhuizen en verbouwen veel tijd, geld en energie van je en degene die je verzorgt. Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden verwijzen wij je naar de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligershulp in Nederland.
www.mantelzorg.nl


4.2 uitleen, huur en verkoop van hulpmiddelen, tevens voorlichting hierover
Thuiszorgwinkels Medipoint
Medipoint heeft op verschillende locaties in Nederland thuiszorgwinkels en/of uitleenpunten. Daar kun je persoonlijk advies krijgen en hulpmiddelen kopen, huren, of lenen. De dichtstbijzijnde winkels zijn:
Gelre Ziekenhuis Zutphen
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen
088 - 102 01 00
www.medipoint.nl
Thuiszorgwinkel Vorden
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Raadhuisstraat 1, 7251 AA Vorden
088 - 102 01 00
www.medipoint.nl
Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag gesloten
A. Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
088 - 102 01 00
www.medipoint.nl

Thuiszorgwinkels Vegro
Vegro heeft op verschillende locaties in Nederland thuiszorgwinkels en/of uitleenpunten. Daar kun je persoonlijk advies krijgen en hulpmiddelen kopen, huren, of lenen. De dichtstbijzijnde winkel is:
Vegro Thuiszorgwinkel
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur Hoofdstraat 117 Velp
0800-2887766
www.vegro.nl


Kruisvereniging Zorgsaam
Kruisvereniging Zorgsaam staat je met raad en daad bij. In de Zorgsaam Winkel zijn talloze producten en hulpmiddelen te vinden die het dagelijks leven vereenvoudigen. Ook als je geen lid bent van Kruisvereniging Zorgsaam kun je in onze winkel hulpmiddelen kopen of lenen.
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en zaterdag 9.30-15.00 uur Regentesselaan 2 Apeldoorn
055-5889858
www.zorgsaam.nl

4.3 voorlichting en informatie over hulpmiddelen
Als mantelzorger verricht je vaak fysiek zwaar werk. Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of auto kunnen dan niet alleen voor degene voor wie je zorgt, maar ook voor jou een goede oplossing zijn. Er zijn diverse hulpmiddelen, zoals hoog-laag (verstelbare) bedden, krukken, rolstoelen, rollators, ondersteken, enzovoort.
Het kan per situatie en hulpmiddel verschillen waar u het aan moet aanvragen. Een traplift of scootmobiel moet bijvoorbeeld altijd aangevraagd worden bij de gemeente (Team voor Elkaar).
Zijn er hulpmiddelen of aanpassingen in de woning nodig, bespreek dit dan met de huisarts, behandelend specialist of wijkverpleegkundige. Denk aan een rollator, krukken, leesloep, steunkousen, en incontinentiemateriaal. Of beugels in toilet en douche, traplift, verhoogd toilet en een verlaagd aanrecht.
Bartiméus
Geeft informatie over hulpmiddelen aan slechtzienden en blinden en over geschikt speelgoed voor visueel gehandicapte kinderen.
Inloopspreekuur in Deventer is iedere woensdagmorgen.
Locatie Deventer: mr. HF de Boerlaan 38A, 7417 DB Deventer
088-8899888 (algemeen) of 088-8899857 (locatie Deventer)
info@bartimeus.nl
www.bartimeus.nl

Visio
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziendheid of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie en wonen.
Er is maandelijks spreekuur in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn

088-5858585
info@visio.org
www.visio.org

Kentalis
Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. .
0800-53682547
info@kentalis.nl
www.kentalis.nl

Low Vison Totaal
Gespecialiseerd in hulpmiddelen voor blinden of slechtzienden.
088-9908989
info@lvt.nl
www.lowvisiontotaal.nl

Ergotherapeut
Een ergotherapeut helpt mensen optimaal te functioneren in de woon-, leef- en werksituatie. Uitleg van hulpmiddelen en ermee oefenen hoort daarbij. Tevens advies over woningaanpassingen. Vraag je huisarts naar een ergotherapeut bij jou in de buurt.

bottom of page