top of page

Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

10. Psychiatrie

GGNet
Specialist voor mensen met psychische problemen en hun naaste.
Voor de familie van mensen met psychische problemen en/of de mantelzorgers organiseren GGNet Preventie ook verschillende bijeenkomsten en cursussen.
GGNet, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
088 – 933110 (algemeen) 088-9331180 (preventie)
www.ggnet.nl

GGZ Nederland
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort
033 - 460 89 00
info@ggznederland.nl
www.ggznederland.nl

Mindfit (kring Zutphen)
Voor hulp bij psychische klachten, vragen of problemen.
locatie Brummen, Huisartsenpraktijk de Zegerij, Zegerijstraat 10, 6971 ZP Brummen
088-6463312
zutphen@mindfit.nl
www.mindfit.nl

BAS Brummen
Bas Brummen (onderdeel GGNet) geeft kortdurende behandeling gericht op een groter welbevinden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en meer weerbaarheid voor tegenslagen.
Bezoekadres BAS Brummen, Huisartsenpraktijk Marktplein, Marktplein 19, 6971 AB Brummen
088-9331880
basisdichtbij@ggnet.nl
www.ggnet.nl

LVVP
Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychoteurapeuten
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
030 - 236 43 38
bureau@lvvp.info
www.lvvp.info

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
030 - 282 33 03
info@nvvp.net
www.nvvp.net

Landelijke oudervereniging Balans
Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij organiseren ook lotgenotenbijeenkomsten. Weltevreden 4a, 3720 AB Bilthoven
030 - 225 50 50
www.balansdigitaal.nl

Trimbos Instituut
Het Trimbos Instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
030 - 297 11 00
info@trimbos.nl
www.trimbos.nl

Vereniging van Huntington (erfelijke aandoening)
Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag
070-314 88 88 (maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 17:00)
info@huntington.nl
www.huntington.nl

Ypsilon
Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid van psychose
Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag
088 - 000 21 20
ypsilon@ypsilon.org
www.ypsilon.org

Pluryn
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is (bv. Bij verstandelijke en gedragsproblemen)
088 – 7792000 (algemeen)
info@pluryn.nl
www.pluryn.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
030 - 229 98 00
info@autisme.nl
www.autisme.nl

Stichting Labyrint-In Perspectief
Gericht op familieleden en direct betrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Met specifieke aandacht voor volwassenen en kinderen van ouders met deze problemen. Voor informatie, telefonische hulp, gespreksgroepen, e-mailgroepen, thema- en ontmoetingsbijeenkomsten.
Landelijk bureau Stichting Labyrint-In Perspectief
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
030 - 254 68 03
0900 - 254 66 74 telefonische hulplijn
info@labyrint-in-perspectief.nl
www.labyrint-in-perspectief.nl

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon
De familievertrouwenspersoon wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij of zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u problemen heeft met de ggz.
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
030 - 271 23 18 (kantoor)
0900-3332222 (Advies en hulplijn)
info@lsfvp.nl
(voor advies en hulp) vraag@familievertrouwenspersonen.nl
www.lsfvp.nl

Angst. Dwang en Fobie Stichting
Informatie en advies aan mensen met angstklachten, hun partners, familieleden en andere betrokkenen.
Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen
0343-753009 (werkdagen van 9.00 - 13.30 uur )
info@adfstichting.nl
www.adfstichting.nl

Indigo
Ondersteuning voor mensen met psychische klachten.
www.indigo.nl

Zorgwijzer GGZ
Op deze pagina wordt het huidige GGZ - beleid uitgebreid besproken. Hierbij komen verschillende vormen van GGZ aan bod.

info@zorgwijzer.nl
www.zorgwijzer.nl/faq/ggz

bottom of page