top of page

1. waar kan ik terecht met vragen over ziekte of beperking?

Als mantelzorger kun je tegen allerlei vragen aanlopen over ziekte, behandeling en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Met veel vragen kun je terecht bij de huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker, of behandelend specialist. Maar misschien wil je meer weten, of ben je benieuwd naar ervaringen van andere mantelzorgers. Hier lees je waar je terecht kunt voor meer informatie en het uitwisselen van ervaringen. Ook vind je een overzicht van handige informatiebronnen.

1.1 de huisarts

1.2 algemene patiëntenorganisaties

1.3 Kennisinstituten voor professionals

1.4 specifieke patiëntenorganisaties

1.5 websites

pointer.png
Anker 1

1.1 de huisarts

De huisarts kan je vertellen wat je bij een ziekte of beperking in de toekomst kunt verwachten.
Maar ook de volgende punten kun je met de huisarts bespreken:

 • vraag de huisarts regelmatig een huisbezoek te brengen om te praten over de medische behandeling

 • spreek af wat je in noodsituaties kunt doen

 • vraag zo nodig om een verwijzing naar hulpverleners waar je ondersteunende zorg kunt regelen

 • bespreek eventueel wat het voor je betekent om mantelzorger te zijn

 • geef het aan als de zorg (te) zwaar voor je wordt en als je extra hulp nodig hebt.

Anker 2

1.2 algemene patiëntenorganisaties

Algemene patiëntenorganisaties bieden hulp en advies aan alle patiënten en hun verzorgers. Hier kun je ook vragen naar informatie over specifieke patiëntenorganisaties in je omgeving. Je kunt terecht bij de volgende algemene patiëntenorganisaties. 

Patiëntenfederatie Nederland

Biedt actuele informatie over zorg en patiëntenorganisaties.
Heeft een aantal contactpersonen voor zeldzame ziektes.

030 - 297 03 03

info@patientenfederatie.nl
www.patientenfederatie.nl

 

 

NPV: Nederlandse Patiënten Vereniging

De NPV afdeling Apeldoorn beschikt over een groep vrijwilligers die aanvullende hulp biedt aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Patiënten kunnen hierdoor, als ze dat willen, tot het laatst toe thuis worden verzorgd. De vrijwilligers werken hierbij samen met de thuiszorgorganisaties, die voor de professionele zorg verantwoordelijk blijven.


0557 - 85 01 51
apeldoorn@afdeling-npvzorg.nl
www.npvzorg.nl

 

Patiënten verenigingen in Nederland

Een website waar alle patiëntenverenigingen overzichtelijk op een rijtje staan.


www.patientenvereniging.startpagina.nl
 

Zorgbelang Nederland

Brancheorganisatie van regionale zorgbelangorganisaties.
Geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met vragen en klachten over gezondheidszorg.


Churchillaan 11, (1ste verdieping), 3527 GV Utrecht
030 - 299 19 70
info@zorgbelang-nederland.nl
www.zorgbelang-nederland.nl

 

Adviespunt Zorgbelang

(onderdeel van Zorgbelang Nederland)

Biedt advies over de te nemen stappen bij klachten in de zorg.


0900 - 243 70 70 (cliëntenondersteuning gezondheidszorg)
0900 - 243 81 81 (ondersteuning bij langdurige zorg)
088 - 555 10 00 (Jeugdhulp)
www.adviespuntzorgbelang.nl

 

Regionale afdeling Zorgbelang Gelderland

Onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle inwoners van de provincie Gelderland op het gebied van gezondheidszorg, aanverwante dienstverlening en sociale verzekeringen.


026 - 384 28 22
info@zorgbelanginclusief.nl

www.zorgbelanginclusief.nl

 

Het Nationale Zorgnummer

Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- én meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. Zij zijn de koepelorganisatie van patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland. Zij geven mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug. Je kunt hier terecht met vragen over zorg, ondersteuning en participatie.

 

0900 – 2356780

https://www.nationalezorgnummer.nl/

 

Ieder(in)

Netwerkorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Belangenbehartiging op thema’s als zorg, ondersteuning, wonen en gelijkberechtiging.


030 - 720 00 00
0900 - 235 67 80 (Nationale Zorgnummer)
post@iederin.nl
www.iederin.nl

 

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

www.zorgkaartnederland.nl

Anker 3

1.3 Kennisinstituten voor professionals

Vilans

Kennisinstituut voor langdurende zorg.
Zet zich in voor een hogere kwaliteit en efficiëntere zorg voor mensen met beperkingen, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Werkt voor en samen met verschillende partijen en sectoren: verpleeghuiszorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs.


030 - 789 23 00
info@vilans.nl
www.vilans.nl

 

 

Zorg Voor Beter

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn.


www.zorgvoorbeter.nl

 

Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein is een plek waar beroepskrachten en bijv. studenten elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 

info@kennispleingehandicaptensector.nl
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Anker 4

1.4 specifieke patiëntenorganisaties

Hier vind je een overzicht van patiëntenorganisaties die gericht zijn op specifieke groepen patiënten.

ANGO: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Behartigt de belangen van mensen met een beperking. Geeft adviezen op het gebied van sociale wetgeving en organiseert ontspannende activiteiten.


033 - 465 43 43
info@ango.nl
www.ango.nl  

 

Stichting Alzheimer Nederland

Voor vragen over Alzheimer en andere vormen van dementie, verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten, ondersteuning van familie en informatie over projecten en cursussen.

0800 - 50 88 (Alzheimertelefoon, deze advieslijn is gratis en 7 dagen per week bereikbaar van 09:00 - 23:00) 

(afdeling Oostveluwe) oveluwe@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

 

Balans

Oudervereniging voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Voor vragen over kinderen met onder andere: ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyspraxie of MCDD. Steunpunt passend onderwijs.

0800 - 5010 (gratis) 030 - 225 50 50 (algemeen nummer) of 0900 - 202 00 65 (advies- en informatielijn)
info@balansdigitaal.nl
www.balansdigitaal.nl

 

Nederlandse Hartstichting

Geeft voorlichting over hart- en vaatziekten.


0900 - 300 03 00 (informatielijn) of 070 - 315 55 55 (algemeen)
info@hartstichting.nl
www.hartstichting.nl

 

Informatie over reanimatie

STAG Brummen stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het snel en kundig handelen bij een acute bloedcirculatiestilstand bij personen, verblijvend in de gemeente Brummen en daarmee de overlevingskansen van deze personen te verhogen. STAG biedt onder andere reanimatie-cursussen aan.


www.reanimatiebrummen.nl

 

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is er voor iedereen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis en hun naasten. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken.

 

030 - 261 76 16

info@stichtinghoormij.nl
www.stichtinghoormij.nl

 

Bartimeus

Bartimeus is er voor alle mensen met een visuele beperking. Ze ondersteunen en stimuleren mensen die slechtziend of blind zijn om alles uit hun leven te halen wat er in zit. Ze doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Ze begeleiden en adviseren door het hele land. Ze hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.


088-8899888

info@bartimeus.nl
www.bartimeus.nl

 

Hersenletsel.nl

Een overkoepelende vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Bereikbaar op werkdagen van 10 - 14 uur.


026 - 351 25 12
info@hersenletsel.nl
www.hersenletsel.nl

 

Stichting Labyrint-In Perspectief

De Stichting zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Er wordt ondersteuning geboden door ervaringsdeskundigen.

Landelijk bureau Stichting Labyrinth-In Perspectief


0900 - 254 66 74 (telefonische hulplijn)
secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl
www.labyrint-in-perspectief.nl
 

Angst, Dwang en Fobie Stichting

Informatie en advies aan mensen met angstklachten, hun partners, familieleden en andere betrokkenen.


0343- 753009 (helpdesk van 09.00 – 13.30 uur)
info@adfstichting.nl
www.adfstichting.nl

 

GGNet

Ondersteuning voor mensen met psychische klachten.

088- 933 1100
www.ggnet.nl

 

Reumapatientenvereniging Zutphen e.o.

 

Adres:  Postbus 384, 7200 AJ Zutphen
0313-652593
info@reumazutphen.nl
www.reumazutphen.nl

 

Longfonds Gelderland


033-4341212
gelderland@regio.longfonds.nl
www.gelderland.longfonds.nl

Anker 5

1.5 websites

Hieronder tref je een overzicht aan met informatieve websites voor mantelzorgers en voor mensen met specifieke aandoeningen die betrekking hebben op voorzieningen of ondersteunende diensten.

algemene mantelzorgondersteuning

 • www.unieksporten.nl   Zoekmachine voor sporten voor mensen met een beperking en/of een chronische aandoening en sportorganisaties

 • www.ango.nl  Over werk, inkomen, gezondheid, zorg en vrijetijdsbesteding voor gehandicapten.

 • www.boodschappenspot.nl  Op deze website is te zien welke supermarkten in Nederland thuis bezorgen.

 • www.carenzorgt.nl   Site voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. Helpt zorg te plannen en informatie te delen.

 • www.consumentenbond.nl/zorgverzekering  Zorgvergelijker Consumentenbond.

 • www.kiesbeter.nl   Over zorg en gezondheid. Je kunt er de kwaliteit vergelijken van ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

 • www.mantelzorg.nl   Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.

 • www.mantelzorgenwerk.nl  Voor mantelzorgers die mantelzorg met een baan combineren. 

 • www.meeveluwe.nl   Over organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Veluwe.

 • www.natuurzonderdrempels.nl  Informatie van de Stichting Groen en Handicap over de toegankelijkheid van verschillende natuurgebieden voor rolstoelen.

 • www.zorgsite.nl  Mantelzorgers kunnen hier een eigen website openen die alleen toegankelijk is voor mensen die bij de zorg voor dezelfde persoon betrokken zijn. Zorg plannen en ervaringen delen kan met ShareCare Zorgsite.

 

apps die de zorg kunnen vergemakkelijken

 • www.nettie.nu  Verbindt en activeert sociale netwerken, app en PC

 

financiën

 

informatie over dementie en Alzheimer

 • www.alzheimer-nederland.nl  De Stichting Alzheimer Nederland geeft op deze site informatie en advies over dementie en Alzheimer.

 • www.netwerkdementie.nl   Het Netwerk Dementie / Geriatrie Oost-Veluwe is een samenwerkingsverband van diverse zorgorganisaties en de gemeente. Op de website kun je veel informatie vinden over dementie en de mogelijkheden voor praktische ondersteuning. 

 

informatie over lichamelijke aandoeningen

 • www.bartimeus.nl  Over slechtziendheid, blindheid en ondersteuning van blinden en slechtzienden.

 • www.hersenletsel.nl   Vereniging voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten.

 • www.hdi.nl   Helen Dowling Instituut. Biedt psychologische zorg bij kanker, ook voor de naasten.

 • www.kiesbeter.nl   Over zorg en gezondheid. Je kunt er de kwaliteit vergelijken van ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

 • www.longfonds.nl

 •   Over alle longziekten, astma, COPD en het astmafonds.

 • www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties met als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in onderlinge samenwerking. De website biedt patiënten en mantelzorgers veel informatie over zorgaanbieders en lotgenotencontactgroepen.

 • www.reumanederland.nl   Over reuma, artrose en de reumastichting.

 

informatie over psychische aandoeningen en verstandelijke beperkingen

 • www.addkenmerken.net  Voor informatie, inspiratie, tips en adviezen over ADD, ADHD, en HSP.

 • www.autisme.nl   Over autisme en de Nederlandse Vereniging Autisme.

 • www.ggnet.nl  Voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten .

 • www.philadelphia.nl   Over Stichting Philadelphia die zich inzet voor verzorging, begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

 • www.ypsilon.org   Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

 • https://wijzijnmind.nl/ MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip. Bij MIND kun je terecht voor informatie en advies van hulpverleners en lotgenoten.

bottom of page