top of page

10. psychiatrie

GGNet

Specialist voor mensen met psychische problemen en hun naaste.

Voor de familie van mensen met psychische problemen en/of de mantelzorgers organiseren GGNet Preventie ook verschillende bijeenkomsten en cursussen.

GGNet, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
088 – 933110 (algemeen)  088-9331180 (preventie)
www.ggnet.nl

 

GGZ Nederland

 

Postbus 830, 3800 AV Amersfoort
033 - 460 89 00
info@ggznederland.nl
www.ggznederland.nl

 

Mindfit (kring Zutphen)

Voor hulp bij psychische klachten, vragen of problemen.

 

locatie Brummen,  Huisartsenpraktijk de Zegerij, Zegerijstraat 10, 6971 ZP Brummen
088-6463312
zutphen@mindfit.nl
www.mindfit.nl

 

BAS Brummen

Bas Brummen (onderdeel GGNet) geeft kortdurende behandeling gericht op een groter welbevinden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en meer weerbaarheid voor tegenslagen.

Bezoekadres BAS Brummen, Huisartsenpraktijk Marktplein, Marktplein 19, 6971 AB Brummen
088-9331880
basisdichtbij@ggnet.nl
www.ggnet.nl

 

LVVP

Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychoteurapeuten

 

Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
030 - 236 43 38
bureau@lvvp.info
www.lvvp.info

 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
030 - 282 33 03
info@nvvp.net
www.nvvp.net

  

Landelijke oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij organiseren ook lotgenotenbijeenkomsten.   Weltevreden 4a, 3720 AB Bilthoven

 

030 - 225 50 50
www.balansdigitaal.nl

 

Trimbos Instituut

Het Trimbos Instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

 

Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
030 - 297 11 00
info@trimbos.nl
www.trimbos.nl

 

Vereniging van Huntington (erfelijke aandoening)

 

Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag
070-314 88 88 (maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 17:00)
info@huntington.nl
www.huntington.nl

 

Ypsilon

Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid van psychose

 

Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag
088 - 000 21 20
ypsilon@ypsilon.org
www.ypsilon.org

 

Pluryn

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig  mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is (bv. Bij verstandelijke en gedragsproblemen)

 

088 – 7792000 (algemeen)
info@pluryn.nl
www.pluryn.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme

 

Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
030 - 229 98 00
info@autisme.nl
www.autisme.nl

 

Stichting Labyrint-In Perspectief

Gericht op familieleden en direct betrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Met specifieke aandacht voor volwassenen en kinderen van ouders met deze problemen. Voor informatie, telefonische hulp, gespreksgroepen, e-mailgroepen, thema- en ontmoetingsbijeenkomsten.

Landelijk bureau Stichting Labyrint-In Perspectief

 

Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
030 - 254 68 03

0900 - 254 66 74 telefonische hulplijn
info@labyrint-in-perspectief.nl
www.labyrint-in-perspectief.nl

 

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij of zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u problemen heeft met de ggz.

Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht

030 - 271 23 18 (kantoor)

0900-3332222 (Advies en hulplijn)
info@lsfvp.nl

(voor advies en hulp)  vraag@familievertrouwenspersonen.nl                               
www.lsfvp.nl

 

Angst. Dwang en Fobie Stichting

Informatie en advies aan mensen met angstklachten, hun partners, familieleden en andere betrokkenen.

 

Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen
0343-753009  (werkdagen van 9.00 - 13.30 uur)

info@adfstichting.nl
www.adfstichting.nl

 

Indigo

Ondersteuning voor mensen met psychische klachten.

 

www.indigo.nl

 

Zorgwijzer GGZ

Op deze pagina wordt het huidige GGZ - beleid uitgebreid besproken. Hierbij komen verschillende vormen van GGZ aan bod.


info@zorgwijzer.nl
www.zorgwijzer.nl/faq/ggz

pointer.png
bottom of page