Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

3. wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

Wil je als mantelzorger eens een middagje winkelen, een weekend weg of eens een nacht doorslapen? Dan heb je iemand nodig die de totale zorg tijdelijk overneemt. Dit wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan thuis of buitenshuis. Hier zie je welke instellingen je hierbij kunnen helpen.

3.1 bezoek/oppas thuis

3.2 ontmoetingsactiviteiten, dagopvang/dagverzorging buitenshuis

3.3 kortdurende opname in verzorgings- of verpleeghuis

3.4 langdurige opname in een woon/zorgcentrum of verpleeghuis

3.5 terminale opvang en palliatieve zorg

3.6 een vrijwilliger inschakelen

3.7 logeermogelijkheden

3.8 zorghotels

3. wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

Wil je als mantelzorger eens een middagje winkelen, een weekend weg of eens een nacht doorslapen? Dan heb je iemand nodig die de totale zorg tijdelijk overneemt. Dit wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan thuis of buitenshuis. Hier zie je welke instellingen je hierbij kunnen helpen.

Respijtzorg of vervangende zorg

Als je als mantelzorger tijd voor jezelf wilt hebben, moet je er meestal voor zorgen dat de zorg die je biedt overgenomen wordt. In dat geval hebben we het over vervangende zorg. De officiële term is respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke overname van alle mantelzorgtaken zodat je zelf even vrij hebt om andere dingen te doen.

De zorg kan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers. Alleen bij de overname van de zorg door vrijwilligers heb je geen indicatie nodig.

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit dat degene voor wie je zorgt naar een opvang- of logeervoorziening gaat.

De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat het gaat over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Doe altijd navraag naar de mogelijkheden bij de organisatie van uw voorkeur.

Het Knooppunt Mantelzorg Brummen kan met je meedenken wat voor jou de meest geschikte vorm is en je desgewenst helpen met het aanvragen van een indicatie voor (tijdelijke) opvang buitenshuis. Informatie over respijtzorg vind je ook op www.respijtwijzer.nl.

3.1 bezoek/oppas thuis

 

Handen-in-Huis (landelijk)

Richt zich op de 24-uurs vervanging van vaste mantelzorgers van thuiswonende zorgbehoevenden. Dit kan voor minimaal 3 etmalen en maximaal twee weken.
  Singelpark 1, 3984 NC Odijk
     030 - 659 09 70
  info@handeninhuis.nl
  www.handeninhuis.nl

 

De Zonnebloem

Organiseert o.a. huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd.

  Postbus 2100, 4800 CC Breda
     Nationaal Bureau: 076 - 564 64 64

 

          Brummen afdeling: 0575 - 471 881

          Eerbeek afdeling: 0313 - 659 183
  info@zonnebloem.nl
  www.zonnebloem.nl

  

Humanitas

Landelijke vrijwilligersorganisatie die regionaal ondersteunende diensten verleend voor jong en oud, vanuit een algemeen-humanistische visie. Biedt onder andere maatjescontacten en huisbezoeken.

  Nieuwstad 37 A, 7201 NL Zutphen
     0575 - 546 057
  infooost@humanitas.nl
  www.humanitas.nl

 


 

3.2 ontmoetingsactiviteiten, dagopvang/dagverzorging buitenshuis

 

DAGOPVANG/DAGVERZORGING/DAGBESTEDING

Voorzieningen voor personen die thuis vereenzamen en/of een somatische- of een psychogeriatrische beperking hebben en een zinvolle daginvulling zoeken. De dagopvang ontlast bovendien de mantelzorger.
Een indicatiestelling door het WMO is vaak nodig. Ook kun je op eigen rekening gebruik maken van de dagopvang/dagverzorging. Zelfstandig wonende personen in de gemeente Brummen kunnen wekelijks één of meer dagen gebruik maken van dagopvang/dagverzorging op een van de volgende locaties:

 

Studio Actief

Soms heb je moeite om de dag door te komen en is de groepsbegeleiding op het dagactiviteitencentrum misschien iets voor jou. In groepen van maximaal twaalf personen worden activiteiten gedaan naar ieders wens. Bijvoorbeeld geheugentraining, creatief bezig zijn, gezelschapspellen, muziek maken, meer bewegen voor ouderen en ook koken en bakken.

 Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek

 0575-561988

 info@welzijnbrummen.nl

 www.welzijnbrummen.com

Riwis

Op de woonzorglocaties Tolzicht en De Beekwal vinden verschillende sociale activiteiten plaats die zorgen voor een fijne en zinvolle dag invulling.

Huiskamers

In de huiskamers kun je rustig de krant lezen, een kopje koffie drinken, een praatje maken met een medebewoner of iets voor jezelf doen. Hier kun je de hele dag in- en uitlopen.  Daarnaast is er ruimte om gezamenlijk de maaltijden te nuttigen. Dit geeft gezelligheid en een goede invulling van je dag.

Dagbesteding

Wanneer je behoefte hebt aan een (meer) gestructureerde dagindeling, en zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving wilt blijven wonen, dan kun je gebruik maken van de dagbesteding van Riwis. Voor dagbesteding heb je een WMO indicatie van de gemeente nodig.

 

Overige activiteiten

Maandelijks is er een gevarieerd programma met verschillende sociale, culturele en sportieve activiteiten. Je kunt deelnemen aan de groepsactiviteiten zoals  sjoel- en kaartavonden, bingo, muziek en toneel of mee met een dagtripje. Hier wordt per keer een kleine bijdrage voor gevraagd.

  055 -5394500

  info@riwis.nl

  www.riwis.nl

 

Locatie: Tolzicht

Woonzorgcentrum en dagopvang

 Burgemeester de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen

  0575 561 788

 

Locatie: Beekwal

woonzorgcentrum en dagopvang

 Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek

  0313-655500

Looijenga Zorg

Biedt professionele zorg (Verblijf, dagopvang, revalidatiezorg, vakantieopvang) op maat waarbij wordt uitgegaan van de zorg/wensen van de cliënt.
 Looijenga Zorg, ’t Haagje 8, 6961 GM Eerbeek

 0313—650510

       06-28820937

 info@looijengazorg.nl

 www.looijengazorg.nl

Stichting de Mollenhof

Elk dagdeel dat de Mollenhof is geopend staat in het teken van: creativiteit, spel, handwerk en/of tuinieren, etc. Bezoekers dragen zelf ook ideeën aan. Buiten zijn er vele zitplekjes, wandelpaden, een Jeu de Boules-baan. Je kunt er genieten van de moesbakken, bloemen en planten, pluktuin, de rust en de dieren op De Mollenhof.

 Stichting De Mollenhof, Klein Vosstraat 7, 6971 KK Oeken

 06 - 265 86 880

 info@demollenhof.org

 www.mollenhof.org

Buytenplaats Zigtrijk

Het doel van Buytenplaats Zigtrijk is om ouderen als volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle en aangename daginvulling bieden.

 Buytenplaats Zigtrijk, Zutphensestraat 390, 6971 JS Brummen

 06 - 14884149

 info@zigtrijk.nl

 www.zigtrijk.nl

 

Hof Noord Empe

Deze zorgboerderij biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van psychische problematiek, gedragsproblematiek re-integratie en autisme in de leeftijd van 4-70 jaar.

 Hof Noord Empe, Hengelderweg 7a, 7383 RJ Voorst 

 06 - 13051792

 www.hofnoordempe.nl

 

ONTMOETINGSACTIVITEITEN

Voor ontmoetingsactiviteiten is doorgaans geen indicatie nodig.

Vriendenkring

Elke 2e dinsdag(avond) van de maand. Afwisselend in Eerbeek en in Brummen. Ontspanning en ontmoeting voor mensen met een licht verstandelijke beperking of vorm van autisme.

  Locatie: Tjark Riks Eerbeek of Plein 5 Brummen
     0575 - 561988
  r.frederiks@welzijnbrummen.nl

 

Stichting Welzijn Brummen

Het SWB organiseert wekelijks activiteiten voor verschillende doelgroepen waar soms tegen een kleine vergoeding aan deelgenomen kan worden. Voor meer informatie over welke activiteiten zie de website.

Vestiging Brummen: Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5

            6971 CE  Brummen

            Vestiging Eerbeek: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a

            6961 DL  Eerbeek

    0575 - 561 988

 info@welzijnbrummen.nl

  www.welzijnbrummen.com

 

Stichting Onze Droom

In een sfeervolle huiskamer is op bepaalde dagdelen in de week de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten, evt. samen een maaltijd te nuttigen of een activiteit te ondernemen. Hiervoor is geen indicatie nodig. Wel wordt er evt. een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

 Meidoornlaan 18b, 6971 EX Brummen

 06 - 10658315

 st.onzedroom@gmail.com

 www.onzedroombrummen.nl

 

Dagopvang/dagverzorging voor mensen met een beperking

Zie paragraaf 2.3  voor adressen van instanties die dagactiviteiten en logeermogelijkheden bieden aan mensen met een beperking.
Ook bij MEE informatie kun je informatie krijgen over dagbesteding, logeerhuizen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Zie ook paragraaf 2.1.

 

3.3 kortdurende opname in verzorgings- of verpleeghuis

 

Verzorgings- en verpleeghuizen bieden de mogelijkheid van een kortdurende opname. Hiervoor is een indicatie via het Team voor Elkaar, gemeente Brummen nodig. Deze kun je aanvragen bij Team Voor Elkaar. Zonder indicatie is de opname voor eigen rekening.

Team Voor Elkaar

Inloopspreekuren:

Brummen: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5

Maandag: 9:00 - 12:00 en Woensdag: 9:00 - 12:00

 

Brummen: gezondheidscentrum de Toren

Woensdag: 13.00-16.30 uur

 

Eerbeek: Servicepunt, Stuijvenburchstraat 66

Dinsdag: 8:30 - 12:00 en Donderdag: 8:30 - 12:00

  0575 - 568 568
  info@teamvoorelkaar.nl
  www.samengoedvoorelkaar.nl/brummen/

 

 

3.4 langdurige opname in een woon/zorgcentrum of verpleeghuis

 

Bij langdurige opname woont de cliënt permanent in een woon- en zorgcentrum. Voor langdurige opname is een indicatie van het CIZ vereist.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  088 - 789 10 00
 contactformulier op de website
  www.ciz.nl

Riwis Zorg en Welzijn

Bij wonen met zorg woon je op een van de woonzorglocaties en krijg je, wanneer dit wenselijk is, persoonlijke verzorging of verpleging.

De woonzorglocaties beschikken ook over gesloten verpleegunits. Hier bieden ze verpleeghuiszorg aan ouderen met een complexe psychogeriatrische aandoening. Op Tolzicht wordt bovendien verpleeghuiszorg geboden aan ouderen met lichamelijke aandoeningen.

  055 -5394500

  info@riwis.nl

  www.riwis.nl

 

Locatie: Tolzicht

Woonzorgcentrum en dagopvang

 Burgemeester de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen

  0575 561 788

 

Locatie: Beekwal

woonzorgcentrum en dagopvang

 Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek

  0313-655500

 

Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Zorggroep Apeldoorn biedt zorg- en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.

  Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn
    055-5495149 of 055-5495249 (zorgservicebureau)
 www.zorggroepapeldoorn.nl

 

Verpleegunit Weber:

Woonzorgcentrum de Beekwal, Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek

0313-655500

 

Verpleegunits De Deuderick en Assenrade:

Woonzorgcentrum Tolzicht, Burg. de Wijslaan 35, 6971 CC Brummen

0575-561788

Landgoed Klein Engelenburg

Deze organisatie biedt wonen met zorg. Er zijn woonzorgappartementen die zeer geschikt zijn voor zelfstandige ouderen en mensen met dementie. Er is 24-uurs zorg aanwezig.
  Landgoed Klein Engelenburg, Spoorstraat 1, 6971CA Brummen
  085-0645910
 info@domusmagnus.nl  
 www.domusmagnus.nl

 

Zorgresidentie Zonneburg Empe

Een kleinschalig herenhuis met 10 appartementen waarbij men zich voornamelijk richt op somatisch en beginnend dementerende ouderen. 
  Rijksweg 5, 7399 AB Empe
  088-0185412
 w.havekes@zonneburg.nl
 www.zonneburg.nl

 

Verpleging en verzorging Sutfene

Bij ouderenzorgorganisatie Sutfene kan je terecht voor verpleging en/of verzorging in één van de woonzorghuizen in Zutphen, Eefde en Gorssel. Maar ook voor dagbesteding, gespecialiseerde dagbehandeling met paramedische therapie en revalidatie in hun Behandelcentrum. 
  Postbus 283, 7200 AG Zutphen
  0575-594444
 info@sutfene.nl
 www.sutfene.nl

 

 

3.5 terminale opvang en palliatieve zorg

 

Terminale opvang en palliatieve zorg is bedoeld voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen van lijden en op verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Deze zorg wordt gegeven in een ziekenhuis, maar ook in een hospice of thuis.

 

3.5.1 terminale opvang buitenshuis

 

Hospice Zutphen

Is gevestigd in Zutphen en biedt terminale zorg in een hospice aan 5 gasten.

  Thorbeckesingel, 7204 KS Zutphen
  0575-566333
 info@hospicezutphen.nl  
 www.hospice-zutphen.nl

 

Buurtzorghuis Warnsveld

Het Buurtzorghuis Warnsveld is kleinschalig van opzet en heeft acht kamers.

Opname is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk.

In overleg is een tijdelijke opname in sommige gevallen ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn na een ziekenhuisopname of doordat je door ziekte tijdelijk intensieve zorg en aandacht nodig heeft.

Er is ook terminale (hospice) zorg mogelijk.


  Buurtzorghuis Warnsveld, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
     06-20585554
  warnsveld@buurtzorghuis.nl

  www.buurtzorghuis.nl

Hospice de Spreng

Is gevestigd in Apeldoorn en biedt terminale zorg in een hospice aan 10 gasten. Er is een gezamenlijke huiskamer.

  Hospice de Spreng, Ruitersmolenweg 5, 7361 CC Beekbergen
  055-5066180 (Hospice de Spreng)

       055-5495249 (Zorgservice bureau voor aanmelding en/of meer informatie)
 zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl   
 www.zorggroepapeldoorn.nl

  

VPTZ Nederland: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Is een koepel voor organisaties in de vrijwillig palliatieve zorg. Geeft informatie over het verlenen van vrijwillige hulp thuis of in een instelling/hospice.
  033 - 760 10 70
  info@vptz.nl
  www.vptz.nl

 

3.5.2 terminale zorg thuis

THUISZORGBUREAUS/ORGANISATIES

Thuiszorgbureaus/organisaties bieden thuishulp bij de zorg voor terminale patiënten. Het gaat om mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot maanden aan een ziekte of ouderdom overlijden. De thuiszorg biedt bijvoorbeeld 24-uurszorg of wacht. Zie ook hoofdstuk 2.

Noaberhulp Zutphen e.o.

De getrainde vrijwilligers van Noaberhulp kunnen de helpende hand reiken in de palliatieve fase. Dat doen zij door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van de mantelzorgers over te nemen.

  postadres: Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen
  06-10465495
 info@noaberhulpzutphen.nl
   www.noaberhulpzutphen.nl

 

VPTZ Nederland: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Is een koepel voor organisaties in de vrijwillig palliatieve zorg. Geeft informatie over het verlenen van vrijwillige hulp thuis of in een instelling/hospice.
  033 - 760 10 70
  info@vptz.nl
  www.vptz.nl

 

3.6 een vrijwilliger inschakelen

 

Een vrijwilliger kan soms nét het verschil maken en u (tijdelijk) wat ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door degene voor wie je zorgt af en toe gezelschap te houden, zodat je even tijd voor jezelf hebt. Of door je te helpen met je administratie. Je kunt ook een beroep op een vrijwilliger doen voor vervoer naar het ziekenhuis of om (samen) boodschappen te doen.

Zoek je een vrijwilliger die eenmalig of met een zekere regelmaat bij jou thuis komt? Dan kun je terecht bij

 

Knooppunt Mantelzorg Brummen

Knooppunt Mantelzorg heeft contact met een groot aantal maatschappelijke organisaties en maatjesprojecten en kan je de weg wijzen. Je krijgt niet zomaar iemand over de vloer, maar altijd een vrijwilliger die aan een van deze organisaties is verbonden.

Vestiging Brummen:

         Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE Brummen

        Vestiging Eerbeek:

        Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek
 0575 - 561988
 mantelzorg@welzijnbrummen.nl

 

Tips & Trucs voor het inschakelen van vrijwilligers

  • Waar heb je hulp bij nodig? Wat zou je graag willen? Probeer dat zo concreet mogelijk te formuleren. Dat maakt het gemakkelijker om een vrijwilliger te vinden.

  • Bespreek met de organisatie waar je een vrijwilliger aanvraagt, wat je van een vrijwilliger verwacht. Wat zou diegene moeten doen?

  • Een vreemde in uw eigen huis, dat is best wennen. Dat vraagt wat van jou en van de vrijwilliger. Wat verwacht je van de houding en het gedrag van een vrijwilliger?

  • Zijn er kosten verbonden bij het inzetten van een vrijwilliger? Informeer hierover goed van tevoren. Gedoe over geld leidt gemakkelijk tot ruzie, dus ga daar zorgvuldig mee om.

  • Spreek van tevoren af dat je na bijvoorbeeld twee maanden samen bespreekt hoe het gaat. Ben je tevreden over de vrijwilliger? Wat zou je graag anders zien? Door al van tevoren een evaluatiemoment af te spreken, is het gemakkelijker om lastige dingen te bespreken.

  • Heb je vragen over de inzet van een vrijwilliger, neem dan contact op met de bemiddelende organisatie.

 

 

 

 

3.7 logeermogelijkheden

 

Binnen de gemeentegrenzen zijn de volgende logeermogelijkheden.

Riwis, zorg en welzijn

Riwis Zorg & Welzijn biedt verschillende vormen van vervangende zorg of logeermogelijkheden aan ouderen en familie. Er  is de mogelijkheid voor Eerstelijnsverblijf (bv na ziekenhuisopname), Respijtzorg of een logeerarrangement.

  Centraal bureau: 055 - 539 45 00
  info@riwis.nl
  www.riwis.nl

 

Zorgresidentie Zonneburg Empe

Een kleinschalig herenhuis met 10 appartementen waarbij men zich voornamelijk richt op somatisch en beginnend dementerende ouderen.  Er is ook de mogelijkheid voor eerstelijnsverblijf, bv na ziekenhuisopname en zorghotel.
  Rijksweg 5, 7399 AB Empe
  088-0185412
 w.havekes@zonneburg.nl
 www.zonneburg.nl

 

Landgoed Klein Engelenburg

Er zijn woonzorgappartementen die zeer geschikt zijn voor zelfstandige ouderen en mensen met dementie. Er is 24-uurs zorg aanwezig. Er is ook de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf (eerstelijns verblijf, bv na ziekenhuisopname, respijtzorg of zorghotel).
  Landgoed Klein Engelenburg, Spoorstraat 1, 6971CA Brummen
  085-0645910
 info@domusmagnus.nl  
 www.domusmagnus.nl

Logeerhuis de Smidse

  Uulaja Bloemendal, Cortenoeverseweg 91, 6971 JJ Brummen
  06-55515350
 info@logeerhuisdesmidse.nl
 www.logeerhuisdesmidse.nl

     

 

 

         

3.8 zorghotels

 

Zorghotel de Gouden Leeuw

De zorghotels van de Gouden Leeuw Groep bieden professionele zorg in een prettige, luxe en comfortabele omgeving. Men kan er terecht voor een tijdelijk verblijf met zorg, herstel en revalidatie na een operatie, een vakantieverblijf met zorg, ter overbrugging naar een permanent verblijf of om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.   locatie Zelhem: Burg. Rijpstrastraat 5, 7021 CP Zelhem

Locatie Laag Keppel: Rijksweg 91, 6998 AG Laag Keppel
  0314-628200
  www.degoudenleeuwgroep.nl 

Eminent Zorghotel Ruurlo

Dit landelijk gelegen zorghotel met klassieke uitstraling is toegerust voor herstel na ziekenhuisopname, overbruggingszorg, een vakantie of vervanging voor mantelzorg.
  Groenloseweg 12, 7261 AN Ruurlo
  0573-726826
 www.eminent-wonen.nl/zorghotel

 

Eminent Zorghotel Groenlo

Dit zorghotel met klassieke uitstraling is toegerust voor herstel na ziekenhuisopname, overbruggingszorg, een vakantie of vervanging voor mantelzorg.
  Lichtenvoordseweg 3, 7141 DV Groenlo
  0573-726826
 www.eminent-wonen.nl/zorghotel

 
 
 
 
 
 
 
 

OPENINGSTIJDEN

Voor beide vestigingen

maandag-vrijdag

08:30 - 22:30 

gesloten op feestdagen

LOCATIES

Tjark Riks Centrum

Derickxkamp 2a

6961 DL EERBEEK

Plein 5

Graaf van Limburg Stirumplein 5

6971 CE BRUMMEN

TELEFOONNUMMER

Voor beide vestigingen

0575-561988

POSTADRES

Postbus 141

6970 AC BRUMMEN

E-MAIL

info@welzijnbrummen.nl

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? Geef hier je mail-adres

VOLG ONS