CULTUURPUNT

Cultuur zorgt voor positieve gezondheid 

 

​Aandacht voor muziek en cultuur, erfgoed en kunst draagt bij aan een levendige gemeenschap waarin mensen elkaar weten te vinden en waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. De combinatiefunctionarissen cultuur, kort gezegd het cultuurpunt, weten wat er lokaal gebeurt aan kunst en cultuur en waar behoefte aan is op de scholen. Doordat het cultuurpunt ingebed is in de Stichting Welzijn Brummen is er ook kennis van behoefte en aanbod in andere sectoren. Kunst en cultuur bevorderen is het doel, maar ze kunnen ook als instrument ingezet worden om maatschappelijke doelen te bereiken. Het cultuurpunt ondersteunt, verbindt en activeert.

 

 

Cultuureducatie op school

 

Het cultuurpunt coördineert cultuureducatie voor het basisonderwijs in de gemeente Brummen. Bovendien ondersteunt het de basisscholen bij het ontwikkelen van cultuurbeleid en het aanvragen van subsidies. In samenwerking met derden zoals de bibliotheek, muziekverenigingen en kunstvakdocenten, wordt ieder jaar een cultureel jaarprogramma aangeboden dat elk schoolkind in de gemeente minimaal drie activiteiten biedt.

 

​In de praktijk betekent dit dat het cultuurpunt het cultureel jaarprogramma (waaronder het Kunstmenu en Kunst & Kidz) coördineert en ambitiegesprekken voert met scholen. Er is regelmatig contact met de cultuurcoördinatoren (ICC’ers) van alle Brummense basisscholen. Op die manier kan het cultuurpunt een programma ontwikkelen dat past bij de behoefte van de scholen. Het programma sluit zoveel mogelijk aan op het lokale aanbod.

 

De ICC'ers en de combinatiefunctionarissen komen vier keer per jaar samen.  Deze werkgroep wordt Cuvoba (Culturele Vorming Basisonderwijs) genoemd. Cultuureducatie is sinds 2019 in de gemeente Brummen vastgelegd in een convenant. De gemeente en de scholen hebben daarin aangegeven dat dit van groot belang is en dat ze zich eraan committeren. 

Het Brummens menu

 

Het Brummens Menu is een verzameling van educatieve programma’s voor alle basisscholen in de gemeente Brummen. Wij hopen schoolteams op deze manier te ondersteunen met een overzichtelijk aanbod van activiteiten voor en uit onze gemeente. Er is ook een Natuurmenu met een aanbod speciaal gericht op basisscholen, en er wordt gestreefd naar meer aandacht voor lokaal erfgoed.

 

Het Brummens Menu bevat het Cultuurmenu en het Natuurmenu, verzorgd door het cultuurpunt. Daarnaast hoort ook het Sportmenu (via Sportkompas), het Welzijnmenu (via SWB) en het Leesmenu (via de bibliotheek Brummen Voorst) tot het Brummens Menu.

Wat doe jij na schooltijd? 

 

Ben jij ook benieuwd wat er allemaal te doen is voor kinderen na schooltijd? Voor een overzicht van verenigingen en ZZP'ers in de gemeente Brummen met aanbod op het gebied van kunst & cultuur, ambachten en kunstnijverheid als activiteit na schooltijd kun je kijken op de website www.brummennaschooltijd.nl

Contact

Marguerite Tuijn

m.tuijn@welzijnbrummen.nl

0575-561988

Edith Gloerich

e.gloerich@welzijnbrummen.nl

0575-728407